wyszukiwanie zaawansowane

KONKURS – Konfrontacje Sztuki 2018

Druga edycja konkursu organizowanego przez Galerię Test w Warszawie, w którym konfrontujemy cztery dziedziny sztuki: malarstworysunek, grafika oraz rzeźba..

grafiki – maksymalnie do 100 x 70 cm
rysunki – maksymalnie do 100 x 70 cm
obrazy – najdłuższy bok do 100 cm
rzeźby – mieszczące się w przestrzeni do 80 x 80 x 80 cm i wadze do 40 kg

Termin zgłaszania prac do I etapu Konkursu – od 1.06. do 31.10.2017 r.
(decyduje data stempla pocztowego)

Galeria Test
Mazowiecki Instytut Kultury
tel. 22 622 66 83, 22 622 70 97
e-mail test@mik.waw.pl
www.mik.waw.pl
www.galeriatest.pl

Więcej informacji oraz regulamin konursu:
konfrontacjesztuki.pl

Poprzednia edycja: 
konfrontacjesztuki.pl
www.galeriatest.pl