wyszukiwanie zaawansowane

Szpakowska-Kujawska Anna – Rytmy

Lipska-Zworska Irena – Moje światy

Abel Adam – Deux ex Machina

Dworski Mateusz − Miraże

Truss Krzysztof, Scriptorium

Kapłański Jerzy – Malarz doceniony

Stankiewicz-Szczerbik Beata – Superpozycje

Rozpondek Krzysztof - Ecce Lutum

22 stycznia - 19 lutego 2015 - Galeria R Wydział Rzeźby
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Finisaż wystawy: 19 lutego 2015, godz. 13. Aula ASP, Plac Jana Matejki 13, połączony z wykładem autorskim: Ceramika. O roli materiału w kreacji artystycznej. Otwarcia wystawy dokonał rektor prof. Stanisław Tabisz oraz dziekan prof. Józef Murzyn, głos zabrała także prof. Małgorzata Dajewska - dziekan Wydziału Ceramiki i Szkła ASP we Wrocławiu. Inicjatorką przedsięwzięcia była prodziekan Wydziału Rzeźby prof. ASP Ewa Janus.

Zdjęcia: Stanisław Brach

O artyście: Krzysztof Rozpondek