wyszukiwanie zaawansowane

Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu nr 27/2019


Informacje o konkursie

Rogala Maria – 90 dzieł na 90-lecie

Miasteczko dolnośląskie 1996, 60×70

Szkło − Męskie rysy

Śliz Urszula

Moje wizualne preferencje przedstawiają relacje form, ilości, postrzeganiu porządku, systemu proporcji, rytmu, symetrii, jednostek, powtórzeń i różnic, analiz wymiarów, definicji przestrzeni, koloru, duchowej głębi, materializacji światła, widzialnego i niewidocznego, ukrytych praw, kulturowego kontekstu, istoty, czasu, odniesienia historycznego, architektonicznego oraz organicznego motywu.

My visual references correspond to the embodied relations of unity/ otherness languages, perceptual orders, systems of proportion, colors, rhythm, direction, extension, entities, repetition and...

  • 2012 - Studia doktoranckie
  • 2001 - Podyplomowe Studium Pedagogiczne, ASP Poznań
  • 1995 - Dyplom na Wydziale Malarstwa Grafiki i Rzeźby w pracowni prof. Konrada Jarodzkiego, ASP Wrocław

Wystawa: Topos. Metafora krzywej

Kontakt: uslizart@gmail.com