wyszukiwanie zaawansowane

Szpakowska-Kujawska Anna – Rytmy

Lipska-Zworska Irena – Moje światy

Abel Adam – Deux ex Machina

Dworski Mateusz − Miraże

Truss Krzysztof, Scriptorium

Kapłański Jerzy – Malarz doceniony

Stankiewicz-Szczerbik Beata – Superpozycje

Wilk & Dyrda-Kujawska - Biel i czerń...

 

Wilk Urszula – Malarstwo, Dyrda-Kujawska Małgorzata – Ceramika
Biel i czerń, czerń i biel
23 stycznia – 23 marca 2015
Muzeum Ziemi Kłodzkiej, Kłodzko, ul. Łukasiewicza 4

Wystawa wiąże się z dążeniem do pewnego rodzaju minimalizmu kolorystycznego w malarstwie. Sama czysta bieli i czerń w malarstwie nie istnieją – malarstwem jest wszystko, co znajduje się pomiędzy bielą i czernią, czernią i bielą - Urszula Wilk. Urszula Wilk prezentuje cykle malarskie: Mój prywatny obszar chronionego krajobrazu (2010-2012), wykonany w technice wodnej na papierze, oraz olejny cykl na płótnach: Linie – niezależne byty malarskie (2014). Małgorzata Dyrda-Kujawska wystawia prace ceramiczne.

 

Więcej zdjęć