wyszukiwanie zaawansowane

45 Salon Zimowy – Radom

OGÓLNOPOLSKIEGO BIENNALE SZTUKI
45 SALON ZIMOWY

Ogólnopolski Salon Zimowy jest imprezą o charakterze konkursowym, adresowaną do wszystkich artystów, którzy nadeślą swoje prace i zastosują się do postanowień niniejszego regulaminu.

DO POBRANIA PDF

Czas i miejsce wystawy:
Salon Zimowy zostanie otwarty (druga niedziela grudnia 2018 r. o godz. 12.00) w salach Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu. 

Terminy/adresy:
Prace na Salon należy nadsyłać w terminie od 20.09 2018 r. do 11.11 2018 r.
Liczy się data stempla, na adres:
Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, 26-600 Radom, ul. Mikołaja Kopernika 1
W ciągu 10 dni od końcowego terminu przyjmowania prac zbierze się jury powołane przez organizatorów, które dokona kwalifikacji prac na wystawę oraz przyzna nagrody. Prace nagrodzone nagrodami fundowanymi przechodzą na własność fundatora.
Prace zostaną odesłane do Autorów w ciągu 3 miesięcy od zakończenia wystawy.