wyszukiwanie zaawansowane

Szpakowska-Kujawska A., Rytmy

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Nagroda Roku ZPAP za 2021

prof. Kortyka Stanisław – Obrazy (1981-2021)

Nagroda Roku ZPAP za 2022

prof. Eugeniusz Józefowski, Proces-ja...

5. Park Sztuki - Plener malarski

Park Sztuki - Zamek Kliczków 2013
28 lutego - 17 marca 2014, Wrocław, pl. Solny 11
Wystawa poplenerowa, Galeria Sztuki Socato

Artyści - członkowie ZPAP: Katarzyna Banaś, Patrycja Dubiel, Małgorzata Jojnowicz, Janusz Motylski, Witold Owczarek, Tomasz Pietrek, Marlena Promna, Krystyna Szczepaniak, Andrzej Szumski, Monika Worsztynowicz oraz artyści zaproszeni: Edyta Dzierż, Waldemar Kremser.

5. Park Sztuki - Plener malarski

5. Park Sztuki - Plener malarski

5. Park Sztuki - Plener malarski

5. Park Sztuki - Plener malarski

5. Park Sztuki - Plener malarski

5. Park Sztuki - Plener malarski

5. Park Sztuki - Plener malarski

5. Park Sztuki - Plener malarski

5. Park Sztuki - Plener malarski

5. Park Sztuki - Plener malarski

5. Park Sztuki - Plener malarski

5. Park Sztuki - Plener malarski

5. Park Sztuki - Plener malarski

5. Park Sztuki - Plener malarski

5. Park Sztuki - Plener malarski

5. Park Sztuki - Plener malarski

5. Park Sztuki - Plener malarski

5. Park Sztuki - Plener malarski

5. Park Sztuki - Plener malarski

5. Park Sztuki - Plener malarski

5. Park Sztuki - Plener malarski

5. Park Sztuki - Plener malarski

5. Park Sztuki - Plener malarski

5. Park Sztuki - Plener malarski

5. Park Sztuki - Plener malarski

5. Park Sztuki - Plener malarski

5. Park Sztuki - Plener malarski

5. Park Sztuki - Plener malarski

5. Park Sztuki - Plener malarski

Zdjęcia: Waldemar Kremser, Przemysław Kuzborski, Joanna Motylska-Komsta, Janusz Motylski


[...]

Tradycja plenerów w porównaniu z historią sztuki jest nie tak odległa. Plenery w swoim założeniu mają wyjście w przestrzeń, najczęściej „zieloną”.Nowe miejsce daje impuls do nowych pomysłów, działań twórczych, przemyśleń. Plenery Park Sztuki mają nie tylko taki charakter. Jest to próba wyjścia z własnej przestrzeni mentalnej, przyzwyczajeń, z własnej pracowni. Próba skonfrontowania swojej artystycznej z innymi postawami nie przez jedną godzinę, czy nawet dzień – jak to się najczęściej dzieje – ale wiele dni.

Alicja Klimczak-Dobrzeniecka napisała w katalogu poplenerowym „Wyjście z pracowni, z tego bezpiecznego świata, zamkniętego pudełka, obszaru bez żadnych uwag, zewnętrznych wpływów, ale i bez publiki, która  według niektórych teorii jest sine qua non twórczości w ogóle, to okazja, by nadać pęd relacji kreacja-konfrontacja”. [...] Kuratorce pleneru zależało na prezentacji różnorodnych postaw twórczych, zaproszonych artystów i, jak sama przyznaje, pokazaniu, jak bardzo zdywersyfikowana jest sztuka współczesna. Jest to problem niejednokrotnie, często, czy wręcz za każdym razem podejmowany na wystawach i jednocześnie niemożliwy do spuentowania. Wydaje się jednak, że plener ma ku temu lepsze warunki – nie służy podawaniu rozwiązań gotowych i ostatecznych. Można potraktować go jako narzędzie pomocne przy opracowywaniu zagadnienia, kierującego na inne tory, rozwijającego myśl, nadającego im bieg, a ewentualna wystawa jest realizacją jednego z wielu możliwych wątków. Taką funkcję i tym razem spełnił kliczkowski plener, otwierając różne drzwi i drogi. Jak będzie wyglądała wędrówka i jej cel – to już zadania innego rodzaju spotkań.”

Park Artystów – to różnorodność ludzi, spojrzeń na świat, stylów czy wizji. Lecz niczym podczas układania puzzli, trzeba czasu, by zobaczyć, że te z pozoru rozsypane cząstki – tworzą całość, pokazując nam obecne tendencje w sztuce.

Podczas pleneru prowadzone były spotkania i warsztaty krytyczno-teoretyczne na temat sztuki współczesnej. Podczas 5. edycji wykład Manipulacje w sztuce wygłosił dr Andrzej Saj ‒ redaktor naczelny czasopisma artystycznego „Format”. [...]

Krystyna Szczepaniak - cały tekst

 

Zobacz: Plener 4.