wyszukiwanie zaawansowane

Aktualności

Maria Gostylla Pachucka – Lascaux w gobelinach

18 czerwca – 31 sierpnia 2023. Muzeum Regionalne im. Władysława Golusa, Ostrzeszów, Rynek 19. Artystka prezentuje naskalne rysunki/malowidła z Lascaux – krasowej jaskini w Akwitanii, w Południowo-Zachodniej Francji. Wieloletnia członkini wrocławskiej Grupy Tkackiej 10×TAK oraz grupy francuskich tkaczek Fil en Main łączy w swych pracach niezwykłą wrażliwość na kolory oraz wyczucie kompozycji z bogatą paletą możliwości, jaką daje tworzywo, z którym pracuje – wełna. Artystka poznała w pełni jej walory, uczestnicząca w kowarskich plenerach tkackich, podczas których – urzeczona jesiennym krajobrazem – realizowała wyróżniające się ciepłem gobeliny z motywami roślinnymi. […] Tkaniny z wełny tworzone przez artystkę urzekają swoją przejrzystością i pozorną prostotą, eksponując walory wykorzystywanego tworzywa. W pracy artystka łączy różne rodzaje splotów; gobelinowy, dywanowy, sumak, czasem pojawiają się elementy przypominające powrozy. Kompozycje buduje na zasadzie powtarzalności rytmów, zamknięte u dołu owalem przypominającym kształt instrumentu. Świadczą o wpływie muzyki, która jest druga pasją artystki.

Matoshniuk Olena – Granica. Spektakl performatywny

17 czerwca 2023, godz. 21.30. Instytut Grotowskiego, Studio na Grobli. Wrocław, Na Grobli 30/32. Sympozjum, spektakle i pokazy we współpracy z siecią Teatr w strefach konfliktu Międzynarodowego Instytutu Teatralnego UNESCO. Performans | instalacja Moniki Wachowicz, Antoniny Romanovej, Oleny Matoshniuk w ramach Międzynarodowego Sympozjum Saving hope: Theatrical Artivism in Spaces of Conflict pod patronatem UNESCO. Olena Matoshniuk: Spektakl nawiązuje do mojej pracy magisterskiej na Wydziale Malarstwa ASP we Wrocławiu, pod tym samym tytułem. Jest on efektem mojej współpracy z Moniką Wachowicz Studio Ciała i Emocji z Katowic, Instytutem im. Jerzego Grotowskiego, oraz ukraińską reżyserką i performerką Antoniną Romanovą, aktualnie walczącą na froncie w okolicach Bachmutu.

Olena Matoshniuk, artystka interdyscyplinarna, działająca w obszarze malarstwa, performansu i sztuki wideo. Urodzona w Ukrainie, ukończyła Łucki Narodowy Uniwersytet Techniczny na kierunku Design oraz realizowała indywidualny program nauczania w Pracowni Malarskiej Wiery Końskiej. Studentka malarstwa w Pracowni prof. Mariana Waldemara Kuczmy w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Autorka wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju oraz za granicą. Swoje prace prezentowała m.in. w Berlinie, Wilnie, Łucku, Warszawie. Uczestniczka licznych plenerów i warsztatów twórczych oraz sympozjów naukowych. Kuratorka wystaw i animatorka szeroko rozumianej kultury i sztuki. Stypendystka programu Gaude Polonia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, trzykrotna beneficjentka Stypendium Prezydenta Wrocławia w zakresie twórczości i edukacji artystycznej, laureatka ogólnopolskiego konkursu Studencki Nobel w kategorii sztuka, oraz jego dwukrotna finalistka. Członkini Związku Polskich Artystów Plastyków. Jej prace znajdują się w zbiorach Muzeum Sztuki Współczesnej Ukrainy Korsaków, Fundacji Krupa Gallery oraz prywatnych. Mieszka i tworzy we Wrocławiu. Zdjęcie artystki: dr Michał Pietrzak.

II. Plener Malarski – Impresje Kłodzkie

Janusz Krzysztof Jędrzejec | Bajkowy o zmroku

Zarząd Okręgu Wrocławskiego ZPAP informuje o naborze na II. Plener Malarski, który odbędzie się w Lewinie Kłodzkim w dniach 26 sierpnia – 5 września 2023. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń zawierających: krótkie CV i spis 5 ostatnich wystaw. 5 fotografii prac malarskich z lat 2020-2023 na adres: sekretariat@zpap.wroclaw.pl do 7 lipca 2023. Wyboru 10 uczestników dokona Zarząd Okręgu wraz z kuratorem pleneru. Warunkiem uczestnictwa w plenerze jest niezaleganie ze składkami członkowskimi. Po zakwalifikowaniu na plener, uczestnicy będą zobowiązani do wniesienia opłaty wpisowej w wysokości 200 zł brutto. Okręg nie pokrywa kosztów materiałów malarskich i dojazdu na miejsce.

Józefowski Eugeniusz – NordArt 2023

3 czerwca – 5 października 2023. Festiwal NordArt 2023, Büdelsdorf, Niemcy. Prace artysty prezentowane są w dziale Carshütte 17. Więcej ujęć.

Dudek-Dürer Andrzej – Na niekończącej się drodze...?

Apokalipsa w Singapurze… II, 1989, fotografia, 100×75

Fotografia i grafika z lat 1969-2021. 14 czerwca – 31 lipca 2023. Galeria Patio 2, Łódź, Sterlinga 26, bud. K. Wernisaż: 14 czerwca 2023, godz. 18. Twórczość graficzna oraz fotograficzna Andrzeja Dudka-Dürera dotyczy jego życia, jego artystycznych przyjaźni, podróży rzeczywistych i mentalnych. Ważnym problemem jest reinkarnacja i proces fizycznej przemiany, także każdej materii, z którą się styka artysta i którą poddaje alchemicznej przemianie. Jednym z najważniejszych odniesień jest dla niego twórczość niemieckiego mistrza renesansu Albrechta Dürera, który m.in. w swej twórczości dał wyraz epoce końca (seria Apokalipsa), czekania na koniec dotychczasowego świata. Dudek-Dürer stosuje rozszerzoną koncepcję fotografii i grafiki, odwołując się do tradycji sztuki abstrakcyjnej, performance i konceptualizmu. Jego postawa twórcza nie ma określonych granic, rozwijając się we własnym kierunku, gdzie punktem wyjścia jest medytacja, a celem stan metafizyczny, ukierunkowujący się na duchowość i doskonalenie. Kurator: Krzysztof Jurecki. Więcej prac: A. Dudek-Durer. Krzysztof Kuncewicz-Jurek: foto z wernisażu.

13th International Turhan Selçuk Cartoon Competition

13. Międzynarodowy Konkurs Kreskówkowy Turhan Selçuk. Pierwsza nagroda: Głuszek Jerzy – Żołnierz: być albo nie być...

Kraj-Obrazy – Plenerowe impresje

10 czerwca – 1 lipca 2023. Galeria Sztuki BWA. Krosno, Wojciecha Roberta Portiusa 4. Żyjemy w czasie zmieniającego się krajobrazu. Obszary nietknięte ręką człowieka stanowią znikomy procent powierzchni naszej planety: reszta zajęta jest pod uprawy, osiedla, zakłady przemysłowe, drogi, dworce i magazyny. Zanikanie dzikiej natury to cecha nowej epoki w dziejach ziemi, nazywanej powszechnie antropocenem. Żyjemy w jego czasach. Krajobraz jest ważnym tematem sztuki współczesnej. Podejmuje się go w trakcie plenerów, a te stanowią istotny element świata sztuki ostatnich kilkudziesięciu lat. Organizowane przez galerie, pozwalają artystom na tworzenie sztuki poza domem, wśród natury, pod gołym niebem. Ale we współczesnym krajobrazie artystycznym odbija się najczęściej nie „dzika” przyroda, lecz antropocentryczne oblicze ziemi. – Magdalena Ujma. Praca: Marta Jamróg, Widok pogórzański, 2022, akryl z suchym pigmentem na płycie. Artyści: Rafał Borcz, Marta Jamróg, Kornel Janczy, Kinga Nowak, Agata Pałach-Bożek oraz Maria Anto, Janina Berdak, Maria Bereźnicka-Przyłęcka, Marek Burdzy, Ewa Cisowska, Jolanta Krajewska, Alicja Łątka-Lewandowska, Adam Łyszczek, Jerzy Matuszewski, Zdzisława Przybyła, Aleksandra Stroczyńska, Kazimierz Wiśniak, Piotr Wójtowicz. O wystawie. Prezentacja dzieł.

Jatkowisko 2023

II. Plener Interdyscyplinarny Sokołowsko 2023

Zarząd Okręgu Wrocławskiego ZPAP informuje o naborze na II. Plener Interdyscyplinarny, który odbędzie się w Sokołowsku: 17-27 lipca 2023. Zainteresowanych członków Okręgu prosimy o przesyłanie zgłoszeń zawierających: krótkie CV i spis 5 ostatnich wystaw, 5 fotografii prac z lat 2020-2023. Elektroniczne zgłoszenia prosimy wysłać na adres: sekretariat@zpap.wroclaw.pl do 30 czerwca 2023. Wyboru 10 uczestników/członków Okręgu dokona Zarząd Okręgu wraz z kuratorem pleneru. Warunkiem uczestnictwa w plenerze jest niezaleganie ze składkami członkowskimi. Po zakwalifikowaniu na plener, uczestnicy będą zobowiązani do wniesienia opłaty wpisowej w wysokości 200 zł brutto. Okręg nie pokrywa kosztów materiałów i dojazdu na miejsce. Relacja z Pleneru 2022.

ROZ/PAL – Ceramika unikatowa

5-23 czerwca 2023, Wrocław, ul. Świdnicka. Krzysztof Rozpondek i Gabriel Palowski to uznani artyści – profesorowie Katedry Ceramiki Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu. Studiowali równolegle i chociaż w różnych pracowniach, to obrona ich prac dyplomowych odbyła się tego samego dnia w lipcu 1987 r. we wrocławskiej Galerii Biura Wystaw Artystycznych. Artystów łączy potrzeba kreacji w określonym materiale, inspiruje charakter tworzywa ceramicznego i konsekwentne stosowanie autorskich sposobów jego obróbki, metod kształtowania, barwienia i wypału. Poszukując logiki i harmonii bryły w obszarze abstrakcji, uzyskują odmienne rezultaty, będące wynikiem ich osobowości i indywidualnych doświadczeń. Zestawienie przykładowych dokonań ceramików to próba przybliżenia ich postaw, która w założeniu ma stanowić formę dialogu. Więcej prac.

Nacht-Samborski Artur (1898-1974) – Akty

26 maja – 29 lipca 2023. Galeria aTAK. Warszawa, Mazowiecka 11/38. Wystawę przygotowano z okazji zbliżającej się 125. rocznicy urodzin artysty. Jest to prezentacja pięćdziesięciu prac artysty, wybranych przez kuratora Jerzego Wojciechowskiego z depozytu w Muzeum Narodowym w Poznaniu oraz udostępnionych przez rodzinę malarza i kolekcjonerów prywatnych. Nacht-Samborski był uczniem Wojciecha Weissa (1875-1950), mistrza aktu. Znamy wyłącznie akty kobiece, które Nacht-Samborski malował i rysował przez całe życie. Zdjęcia: Adam Gut. Akty.

Kapłański Jerzy (1949-2023) odszedł od nas

30 maja 2023 odszedł od nas uznany i szanowany artysta, wspaniały przyjaciel i kolega, Honorowy Obywatel Wrocławia oraz Gminy Miękinia. W październiku 2023 ukończyłby 74 lata. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby. Dyplom z malarstwa zrealizował w Pracowni prof. Zbigniewa Karpińskiego (1975). Uroczystość pożegnania Artysty odbyła się 6 czerwca 2023 na cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu. Artysta spoczął w Alei Zasłużonych. [...] dorobku Jerzego Kapłańskiego nie można – bez narażenia się na śmieszność – zaklasyfikować do jakiegokolwiek kierunku dwudziestowiecznego malarstwa europejskiego. Artysta stworzył bowiem jedyną w tym okresie nową szkołę portretu. Po tym wszystkim, czego wcześniej dokonał Rembrandt, Velazquez, co osiągnięto w obrazowaniu twarzy w Renesansie i Baroku, nie tylko zresztą w malarstwie, lecz również w rzeźbie – wydawać się mogło to niemożliwością. [...] Jerzy Kapłański nie maluje powierzchni twarzy, lecz „oblicze”. Co wyrażają uzewnętrznione oblicza? Najkrócej można by odpowiedzieć: duchowość portretowanych ludzi, stany psychoduchowe, a nie tylko chwilowe nastroje psychiczne. Dawni mistrzowie malarstwa i rzeźby potrafili dostrzec i uwiecznić zharmonizowaną Jednię Natury człowieka, ukazać oblicze pełne rysów majestatu, dobroci, tajemniczości, jakiegoś osobliwego piękna starości, połączonego z nieprzeniknioną mistyczną świętością spojrzenia. Potrafi to Jerzy Kapłański – Marianna Bocian. Praca: J. Kapłański, Autoportret w kapturze, olej na płótnie, 81×65. Strona Artysty.

Ziemia, planeta ludzi – 8. Festiwal Malarstwa

2 czerwca – 2 lipca 2023. Wernisaż: 2 czerwca 2023, godz. 18. Arsenał Miejski Wrocław, Cieszyńskiego 9. Wystawa Artystów-Dydaktyków Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu: Karol Babicz, Paweł Baśnik, Marta Borgosz, Hubert Bujak, Adam Chmielowiec, Jacek Dłużewski, Łukasz Huculak, Andrzej Klimczak-Dobrzaniecki, Anna Kołodziejczyk, Marek Kulig, Michał Marek, Kamil Moskowczenko, Zdzisław Nitka, Zofia Pałucha, Joanna Pałys, Przemek Pintal, Marlena Promna, Alicja Pruchniewicz, Wojciech Pukocz, Bartosz Radziszewski, Sonia Ruciak, Piotr Saul, Krzysztof Skarbek, Anna Szewczyk, Daniela Tagowska. Tytuł Ziemia... zaczerpnięty z powieści Antoine de Saint-Exupéry’ego sugeruje zmianę perspektywy, z jakiej postrzegamy ludzkość w jej wielowymiarowej egzystencji...". Kuratorzy: Anna Kołodziejczyk, Kamil Moskowczenko. Więcej: asp.wroc.

Kociumbas Maria – Oblicza wody

2-30 czerwca 2023. Wernisaż: 2 czerwca 2023, godz. 17.30. Artystka jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Ukończyła Wydział Szkła i Ceramiki. Realizuje życiowe pasje: malarstwo, fotografię, rzeźbę, muzykę i taniec. Oblicza wody: głębiny oceanów, falujące morza, szumiące rzeki, rwące potoki - potęga wody. Ta sama a jednak inna, przeistacza się w góry lodowe, mleczne mgły, poetyckie rosy, spływa strumieniami deszczu. Jest w nas i w otoczeniu - geneza wszelkiego bytu - żywioł wody. Daje życie, oczyszcza, uświęca ciało i ducha; potrafi też być destrukcyjny i groźny. Kurator wystawy: dr Rafał Werszler.

Kraina ryb, czapli i bocianów. Tłoki pieczęci

30 maja – 27 sierpnia 2023. Muzeum Narodowe we Wrocławiu. Prezentacja tłoków pieczętnych z XVIII w., używanych przez sądy dawnego wolnego państwa żmigrodzkiego. Przedstawiały zwierzęta, m.in. wizerunki ryb, czapli i bocianów oraz różne gatunki drzew. Interesujący związek przedstawień napieczętnych z walorami przyrodniczymi Doliny Baryczy wyróżnia te zabytki sfragistyczne spośród ogromnej liczby pieczęci wiejskich z przedstawieniami Temidy, patronów lokalnych kościołów czy najróżnorodniejszych narzędzi rolniczych. Pieczęcie te najpierw trafiły do Archiwum Państwowego we Wrocławiu (1824), a następnie do zbiorów Muzeum Starożytności Śląskich (1893). Niektóre z matryc zaprezentowanych tłoków wykazują stan połowicznego lub nieomalże całkowitego zużycia, co najlepiej świadczy o skali ich urzędniczej przydatności. Kurator wystawy: Artur Hryniewicz. Więcej: mnwr.

Rubaniuk Monika – BOOM

20 maja – 3 czerwca 2023, Galeria M, Wrocław. W Noc Muzeów 2023 Galeria M zarośnie szklanym bluszczem, rozrosną się w naszej przestrzeni lśniące pnącza i kolorowe porosty Moniki Rubaniuk. Jej prace cechuje mnogość kształtów, organiczność, nieregularna struktura, złożona z multiplikowanych kawałków szkła. Artystka, która od początku swojej twórczości czerpie inspiracje z przyrody, zapełni galerię biomorficznymi szklanymi formami. Stworzy bujny, roślinny świat, który rozkwitnie 20 maja w Galerii M jak wiosenny, majowy BOOM! Monika Rubaniuk (1972) jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Zdobyła dyplom z wyróżnieniem na Wydziale Ceramiki i Szkła w pracowni prof. Zbigniewa Horbowego (1996).

Romaniuk Adam – Mosty

8-29 maja 2023. Miejska Galeria Sztuki MM. Chorzów, Sienkiewicza 3. Mosty powstawały w miejscach, gdzie zaistniała konieczność połączenia dwóch przyczółków, bliskich idei. Skracały drogę do przyjaźni, współpracy, poszerzania wspólnoty myśli. Tutaj krzyżują się wszystkie ścieżki, co czyni je neutralnym miejscem permanentnych spotkań – A. Romaniuk. Profesor sztuk plastycznych Adam Romaniuk ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Grafiki w Katowicach (1969–1973). Uzyskał dyplom w Pracowni Grafiki Warsztatowej u prof. Andrzeja Pietscha i w Pracowni Przestrzennego Projektowania Graficznego u doc. Gerarda Labusa. Od 1974 roku jest pedagogiem w katowickiej filii ASP w Krakowie – a obecnie Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Uprawia grafikę warsztatową (litografia, serigrafia), grafikę komputerową, malarstwo, plakat. Zajmuje się projektowaniem graficznym i grafiką książkową. Więcej prac: art.

Luksemburskie Dni Muzeów 2023

20 maja 2023 | Międzynarodowy Dzień Muzeów (IMD). Luksemburskie Dni Muzeów organizowane są w ramach Międzynarodowego Dnia Muzeów, wyjątkowego dla międzynarodowej społeczności muzealnej, corocznie od 1977 roku. Więcej: luxembourgmuseumdays.lu.

Camille Claudel i polskie rzeźbiarki XIX wieku

18 maja – 10 września. Muzeum Narodowe w Warszawie. Na ziemiach polskich pod zaborami było tylko kilka uczelni, w których studiowały kobiety. W Krakowie pracownię rzeźby Wyższych Kursach dla Kobiet dr. Adriana Baranieckiego prowadził Marceli Guyski. W warszawskiej szkole Wojciech Gersona nie nauczano rzeźby, jednak ukończyło ją kilka rzeźbiarek. Część rzeźbiarek studiowało w paryskich uczelniach. Po zdobyciu wykształcenia we Francji, Teofila (Tola) Certowicz założyła w 1897 r. w Krakowie Szkołę Sztuk Pięknych dla Kobiet. Malarstwa uczyli tam m.in. Jacek Malczewski, Jan Stanisławski i Włodzimierz Tetmajer. Po czterech latach uczelnia upadła z przyczyn finansowych. Jedną z jej absolwentek była utalentowana Maria Niedzielska. Dydaktyczną działalność prowadziła także Antonina Rożniatowska (1860-1895). Źródło: Muzeum Narodowe w Warszawie.

Dzieła z Narodowego Muzeum Sztuki w Kijowie

18 maja 2023 odbył się briefing prasowy dotyczący przyjęcia w czasowy depozyt 38 dzieł z Narodowego Muzeum Sztuki im. Bohdana i Warwary Chanenko w Kijowie. Zostały one sprowadzone do Polski na prośbę dyrekcji kijowskiego muzeum, które znacznie ucierpiało podczas ataków Rosji na stolicę Ukrainy. Prof. Wojciech Fałkowski – Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie wystąpienie rozpoczął od słów: Drodzy państwo, przyjęliśmy nowych uchodźców z Ukrainy. Tym razem są to dzieła sztuki z Muzeum Narodowego w Kijowie. [...] Zbiór, który dopiero przyjechał i został wyjęty ze skrzyń, jest jednocześnie świadectwem przynależności krajów Europy Wschodniej do tej samej cywilizacji europejskiej co zachód kontynentu. To jest ta sama spuścizna grecka i rzymska. Okazuje się, że przejawy, dowody, świadectwa przynależności do tego kręgu kulturowego również w Kijowie są na poziomie najwyższym. Są to dzieła sztuki i rzemiosła z najwyższej półki sztuki europejskiej od XV do XVIII wieku. Więcej: Zamek Królewski w Warszawie.