wyszukiwanie zaawansowane

Aktualności

Prawa Człowieka. Memento. Od wojny do pokoju

Prawa Człowieka. Memento. Od wojny do pokoju

22 czerwca - 28 lipca 2014. Wernisaż: 22 czerwca 2014, godz. 17. Colle de Miravalle, Rovereto, Trento, Włochy. W wystawie bierze udział 110 artystów z 24 krajów, z Polski - Mirek Antoniewicz. Więcej: spaziotempoarte.com.

Samir Haya & The Piece Makers - In Creation

11 czerwca 2014, godz. 19. XVI Festiwal Kultury Żydowskiej SIMCHA. Synagoga pod Białym Bocianem - Centrum Kultury i Edukacji Żydowskiej. Wrocław, ul. Włodkowica 9. Haya Samir - wychowana w Izraelu egipska poetka i wokalistka. Więcej: simcha.art.pl.

Miszczyszyn Anna, Trzos Bartłomiej - Panopticum

Miszczyszyn Anna, Trzos Bartłomiej - Panopticum

20 czerwca - 10 lipca 2014. Wernisaż: 20 czerwca 2014, godz. 18. Galeria ZPAP Pierwsze Piętro. Opole, ul. Krakowska 1. Gabinet osobliwości, który prezentujemy na wystawie jest zbiorem myśli, mrocznych fascynacji, zanotowanych w postaci szkiców, rysunków i niespotykanych lalek, które z powodzeniem mogłyby stać się bohaterami filmów Eda Wooda. Są to prace kuriozalne, osobliwe i w pewnym sensie intymne, ponieważ ukazują wewnętrzne obszary fascynacji i lęków, będące jednocześnie wyrażeniem próby wyeksponowania ich na światło dzienne i poradzenia sobie z nimi. Wystawa ma również charakter szkicowy, poniekąd roboczy, ponieważ prezentowane szkice są pomysłami, notatkami, zaczynami do większych realizacji, mogą stać się również pracami skończonymi których droga właśnie zakończyła się na prezentowanej wystawie. Lalki Ani - CudAnki, niejednokrotnie ulegały metamorfozie, poprzez dodanie lub odjęcie detalu, mogącego w znacznym stopniu zaważyć na charakterze postaci. Są katastroficzne, powykręcane, wyciągnięte z zaświatów. Straszą, lecz jednocześnie same są wystraszone, odosobnione wyalienowane. Są outsiderami, niepotrafiącymi odnaleźć się w korporacyjnym świecie, gdzie unifikacja postaw i dążenie do celu za wszelką cenę przeważa nad jednostkową indywidualnością bardzo często pejoratywnie postrzeganą w swojej odmienności. Wystawa ma charakter Kunstkamery, gdzie prezentowane są osobliwe obiekty i szkice, wyłonione z ciemnych zakamarków umysłu i szuflady - mówią artyści. Bartłomiej Trzos - malarstwo, grafika: studia na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydział Grafiki w Katowicach. Dyplom z grafiki warsztatowej w pracowni prof. Jana Szmatlocha oraz aneks z grafiki projektowej w pracowni prof. Tomasza Jury. Od 2001 roku asystent i wykładowca w Pracowni Grafiki Warsztatowej i w Pracowni Projektowania Graficznego w Instytucie Sztuki na Wydziale Historyczno-Pedagogicznym Uniwersytetu Opolskiego.

Kajzar Helmut - Paternoster, reżyseria: Marek Fiedor

Kajzar Helmut - Paternoster, reżyseria: Marek Fiedor

14 czerwca 2014, Scena na Strychu. Wrocław, Helmut Kajzar - dramatopisarz, reżyser, eseista, tłumacz. Urodził się 18 sierpnia 1941 roku w Bielsku-Białej. Zmarł 21 sierpnia 1982 roku we Wrocławiu. W 45 rocznicę debiutu reżysera sztuką Bolesław Śmiały według Stanisława Wyspiańskiego w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu odbędzie się premiera sztuki Kajzara Paternoster w reżyserii Marka Fiedora - absolwenta teatrologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (1986) i reżyserii w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie (1992). Od 2010 wykładowcy na Wydziale Aktorskim w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Od sezonu 2012/2013 dyrektora naczelnego i artystycznego Wrocławskiego Teatru Współczesnego.

Oksymoron normalności

Oksymoron normalności

13 czerwca - 10 sierpnia 2014. Galeria Arsenał, Białystok, ul. Mickiewicza 2. Oksymoron normalności to dwustronny, polsko-turecki projekt organizowany w ramach Polskiego Sezonu w Turcji w 2014 roku. Prezentowany będzie w obu krajach. Bezpośrednią inspiracją do wystawy jest praca Alexandra Kiosseva (Notes on Self-Colonising Cultures, B. Pejic, D. Elliot (red.) After the Wall. Art and Culture in post-Communist Europe, Stockholm 1999), dotycząca kondycji państw z obszaru Europy Środkowo-Wschodniej i Bałkan. Artyści z Polski i Turcji: Jadwiga Sawicka, Anna Konik, Hubert Czerepok, Franciszek Orłowski, Marek Wasilewski, Hera Büyüktaşcıyan, Fatma Bucak, Can Altay, Ali Taptik, Oskar Dawicki, Konrad Smoleński. Praca: Fatma Bucak, Błogosławieni Ci, którzy przychodzą..., 2012.

Kędziora Jerzy - Bieguni

Kędziora Jerzy - Bieguni

17 maja - 14 września 2014. BWA Tarnów, Pałacyk Strzelecki. Tarnów, ul. Słowackiego 1. Jerzy Jotka Kędziora - rzeźbiarz, projektant, pedagog. Absolwent Liceum Technik Plastycznych (obecnie ZSP im. Jacka Malczewskiego) w Częstochowie i gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Twórca i realizator m.in. rzeźb postaci balansujących, o których mówi: Rzeźby powstały jako jeden z rysów Polaka czasów transformacji - takiej serii cykli, którą realizowałem w okresie przemian strukturalnych w Polsce. Przed jakimś nagłym wystąpieniem w tamtym czasie, nie znalazłem lepszego symbolu czy metafory na zilustrowanie takiego stanu ducha (chwiejny, niepewny) i chcąc nie chcąc, musiał przyjąć go na siebie jakiś będący na linie, na krawędzi. Miało być tylko kilka takich utworów. Pod presją wystawców, organizatorów wystaw groteska transformacji zaczęła pęcznieć, rozrastać się, ewaluować, tracić pierwotne ukorzenienie. Więcej: bwa.tarnow.pl.

Kwartet im. Aleksandra Tansmana

Kwartet im. Aleksandra Tansmana

14 czerwca 2014, godz. 18-20. Wrocław, Kamienica pod Złotym Słońcem. Wystąpi Kwartet Smyczkowy im. Aleksandra Tansmana: R. Dudzik, E. Gromska, J. Grabe-Zaremba, S. Stępka. Kwartet powstał w 2008 roku jako jeden z zespołów kameralnych Opery i Filharmonii Podlaskiej - Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku. W programie dzieła kameralne XIX i XX wieku: D. Szostakowicz - IV Kwartet smyczkowy D-dur op. 83; A. Tansman - III Kwartet smyczkowy; F. Schubert - Kwartet smyczkowy d-moll Śmierć i dziewczyna D.810; kwarteneum.pl.

7. Kalejdoskop Kultur | 7. Фестиваль Калейдоскоп Культур

7. Kalejdoskop Kultur | 7. Фестиваль Калейдоскоп Культур

13-14 czerwca 2014. Wrocław: Stary Klasztor, ul. Purkyniego 1 oraz Wyspa Słodowa. Celem Festiwalu jest prezentacja dokonań artystów reprezentujących mniejszości narodowe, m.in. niemiecką, ukraińską, grecką, romską, łemkowską, żydowską, karaimską oraz bułgarską. Na Wyspę Słodową można udać się z kolorową paradą z Rynku o godz. 14. Wstęp na wszystkie wydarzenia festiwalowe jest bezpłatny. Program.

Inne / Others

Inne / Others

7 czerwca 2014. Galeria Brama. Gliwice, ul. Krótka 1-3. Wernisaż odbył się w ramach 7 ArtNocy gliwickiej. Artystki: Anna Brudzińska, Katarzyna Cupiał, Magdalena Kwapisz-Grabowska. Inne są ich postawy twórcze, inne widzenie rzeczywistości, inne inspiracje i stylistyki w malarstwie. Brudzińską interesują powiązania przestrzeni i płaszczyzny oraz kolor niebieski, którym buduje swoje wyobrażone przestrzenie z pogranicza nieba i wody. Cupiał przetwarza widziany pejzaż intensyfikując materię malarską, tworząc z obrazów wręcz malarskie reliefy. Kwapisz-Grabowska skupia się na stanach sensualnych postaci kobiecych, które przedstawia przy pomocy oszczędnych środków wyrazu. Inne są też ich techniki malarskie. Brudzińska rozlewa farby na płótnie, Cupiał wręcz tka obrazy z nici farb, a Kwapisz oszczędnie nakłada je pędzlem. Wystawa to kompilacja obrazów tych trzech artystek, których zestawienie, właśnie dlatego, że są od siebie tak odmienne, jest zaskakująco ciekawe. Określenie elementów różnicujących nie wyklucza znalezienia wspólnej płaszczyzny porozumienia, dzięki temu poszczególne obrazy nabierają nowych znaczeń dopełniając się wzajemnie swoją odmiennością. Ta inność ubogaca, staje się pretekstem do poszukiwania nowych, wzajemnych kontekstów.

Muzeum Teatralne - muzealia i dokumentacja teatralna

Muzeum Teatralne - muzealia i dokumentacja teatralna

Muzeum Teatralne - Teatr Wielki Opery Narodowej - pierwsze i jedyne o zasięgu ogólnopolskim, zostało założone w 1957 roku z inicjatywy Arnolda Szyfmana i było ukoronowaniem wieloletnich działań luminarzy kultury - pisarzy, uczonych, a przede wszystkim ludzi sceny. Jako jedyne w Polsce Muzeum w Teatrze zgromadziło największą w kraju i najcenniejszą kolekcję teatraliów, pamiątek i dzieł sztuki ilustrujących historię sceny polskiej od XVIII wieku po czasy współczesne. Ze względu na ogromną wartość artystyczną, dokumentacyjno-badawczą i szczególną rolę teatru w dziejach narodu polskiego, kolekcja ta jest jedną z najważniejszych skarbnic kultury narodowej. To bezcenne zbiory związane z nazwiskami słynnych artystów opery, dramatu, scenografów, dyrektorów teatru. Więcej: teatrwielki.pl.

Żak Paweł - Trzy słowa i inne martwe natury

Żak Paweł - Trzy słowa i inne martwe natury

12 czerwca - 25 lipca 2014. Galeria Bardzo Biała. Warszawa, ul. Wspólna 61/107. Życie, przemijanie, śmierć - rozedrgane, naskórkowe intuicje bytu. Istota tego, co ożywione i nieożywione, przynależne kulturze i naturze. Wystudiowana forma i wysublimowana substancja oraz fazy materii bez formalnych zobowiązań. I ten symbol z elementarza kultury. Siłą Żaka jest, co należy podkreślić, użycie go z pominięciem powinności znaczeń, wysterylizowanie, wypreparowanie. W klasycznej formule czystości syntetyzuje on jego idealną, wtórnie dziewiczą postać, lekką, gotową do wcale niekoniecznego zagospodarowania. Symbol ten zatem nie odsyła do swego zaplecza, a do powierzchni rzeczy - skądinąd w nierzeczywistej, właściwie surrealnej otoczce. Implikuje on także ważkie pytanie, czy kultura jest niestrudzenie żywa czy może czasem martwieje. Wszystko to wyłożył Żak na stół jak karty. A jego martwa natura ostatecznie dowodzi, że rzeczywistość - na swym elementarnym poziomie - pozostaje ożywiona... - Magdalena Sołtys. O artyście: pawelzak.com.

Sarzyńska Janina Jadwiga - Mój życiorys

Sarzyńska Janina Jadwiga - Mój życiorys

7-27 czerwca 2014. Wernisaż: 7 czerwca 2014, godz. 11. Galeria Neun Görlitz, Saksonia. Wystawa odbywa się w ramach 10. KUNST:offen in Sachsen - zawsze w czasie świąt Zesłania Ducha Świętego, zwanych też Pięćdziesiątnicą (Pentecoste) lub Zielonymi Świątkami. Janina Jadwiga Sarzyńska zajmuje się fotografią i ceramiką w sposób całkowicie osobisty, niebanalny, wnoszący niemały potencjał twórczy w obie te tak odległe dyscypliny. Na wystawie w muzeum ASP zaprezentowała pięć obrazów wykonanych techniką kolorowej fotografii i jeden tylko obiekt ceramiczny z terakoty. Fotografie ukazują kilkanaście - zróżnicowanych w formie i wyrazie plastycznym - pięknych rzeźb ceramicznych w silnym, kontrastowym oświetleniu, wyłaniających się z ciemnego tła. Nie sposób od razu odgadnąć, że tematem wszystkich fotografii jest jedna i ta sama forma - ta obecna na wystawie, tak bardzo zmiana punktu widzenia zmienia jej obraz. Działanie Janiny Sarzyńskiej wpisuje się idealnie w teorię Leona Chwistka, naturalnej wielości rzeczywistości, stanowiąc potwierdzający ją komentarz. Świeżość spojrzenia, jaką narzuca, pozwala nam dostrzec w szarej codzienności tajemniczy pierwiastek Sztuki - prof. Krystyna Cybińska, Wrocław, lipiec 2008. Więcej o wystawie: ilovenysa.eu.

Zmiana pola widzenia. Druk nowoczesny i awangarda

Zmiana pola widzenia. Druk nowoczesny i awangarda

13 czerwca - 12 października 2014. Wernisaż: 13 czerwca 2014, godz. 18. Muzeum Sztuki w Łodzi - ms², ul. Ogrodowa 19. Wystawa prezentuje nowoczesne projektowanie graficzne. Obejrzymy ponad 300 dzieł-projektów, okładek książek i czasopism, plakatów, druków ulotnych, fotomontaży i układów typograficznych autorstwa wybitnych twórców związanych z ówczesną awangardą europejską, między innymi przez takich artystów jak: Hans Arp, Herbert Bayer, Henryk Berlewi, Janusz Maria Brzeski, Cassandre, Tytus Czyżewski, Robert Delaunay, Sonia Delaunay, Fortunato Depero, Theo Van Doesburg, John Heartfield, Karol Hiller, Fernand Léger, El Lissitzky, Filippo Tommaso Marinetti, László Moholy-Nagy, Piet Mondrian, Bruno Munari, Otto Neurath, Kazimierz Podsadecki, Enrico Prampolini, Xanti Schawinsky, Joost Schmidt, Kurt Schwitters, Henryk Stażewski, Władysław Strzemiński, Ladislav Sutnar, Samuel Szczekacz, Mieczysław Szczuka, Karel Teige, Jan Tschichold, Teresa Żarnower i wielu innych. Praca: Rysunek, Joseph Fernand Henri Léger - francuski malarz związany z kubizmem, grafik, rzeźbiarz, artysta ceramik i reżyser filmowy, ok. 1920-1925. Więcej: msl.org.pl.

50 lat malarstwa Jerzego Kapłańskiego

50 lat malarstwa Jerzego Kapłańskiego

30 maja - 6 lipca 2014, Pałac Królewski, Wrocław. Jerzy Kapłański 1949) - artysta malarz urodzony we Wrocławiu studiował w PWSSP we Wrocławiu na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby. Dyplom z zakresu malarstwa w Pracowni Profesora Zbigniewa Karpińskiego (1975). Zajmuje się malarstwem sztalugowym, w szczególności portretem. Zdjęcia: Tomasz Gąsior.

Cichoń Monika - Piękno(ść) | Beauty, malarstwo, rysunek

Cichoń Monika - Piękno(ść) | Beauty, malarstwo, rysunek

6 czerwca 2014, godz. 19. Galeria M. Wrocław, Jatki 10. Czy jestem piękna? Czy taka się czuję? Co musi się wydarzyć, żebym poczuła się piękna? Ile zależy ode mnie, a ile od innych? Hipokryzją byłoby twierdzenie, że wygląd nie gra w naszym życiu żadnej roli. To jak jesteśmy postrzegani przez innych, czy uznają nas za atrakcyjnych czy nie, ma wpływ na wiele rzeczy, bardziej i mniej znaczących. W pierwszym kontakcie osobom atrakcyjnym automatycznie przypisuje się więcej pozytywnych cech niż tym, którzy są uznani za brzydkich i to ci pierwsi zostają obdarzeni większą sympatią. Może w tym trzeba szukać klucza dla naszego pragnienia bycia pięknym. To co mnie fascynuje, to różnorodność postrzegania piękna i to, jak wiele jesteśmy w stanie zrobić, próbując osiągnąć nasz osobisty ideał. galeriam.com.

Czornomaz Olga - Przenikanie duszy

Czornomaz Olga - Przenikanie duszy

7 czerwca - 7 lipca 2014. Wernisaż prac połączony z recitalem Stanisława Marinczenko: 7 czerwca 2014, godz. 18. Klub Pod Kolumnami, Wrocław, pl. Świętego Macieja 21. Olga Czornomaz urodziła się we Lwowie. Płynie w niej krew ukraińska, rosyjska i polska. Ukończyła wrocławską Akademię Sztuk Pięknych na Wydziale Grafiki. Stanisław Marinczenko - Rosjanin, który urodził się w Charkowie, wychował w ZSRR, dorastał w Jeleniej Górze, mieszka we Wrocławiu. Z wykształcenia filolog oraz pianista, absolwent filologii słowiańskiej na Uniwersytecie Wrocławskim.Praca: Zima, 2014, 35 x 50 cm.

Stern Lev - Wrocław Jerozolima Wrocław

Stern Lev - Wrocław Jerozolima Wrocław

Więcej: vianova.pl

Mistrz i uczniowie - Radość koloru

Mistrz i uczniowie - Radość koloru

7 czerwca 2014. Muzeum Powozów Galowice, Żórawina, ul. Leśna 5. Wystawa prac prof. Krzysztofa Skarbka, as. Piotra Saula oraz studentów: Marcelina Groń, Michał Węgrzyn, Anna Dębska, Krzysztof Witkowski, Agata Filip, Kamila Brzezina, Katarzyna Moszara, Daria Stanclik, Magda Gordziewicz, Artur Wiernicki, Beata Filipowicz, Jagoda Dobecka, Grzegorz Przybyś, Jan Mszyca, Dagmara Stefaniak - malarstwo, instalacje i rzeźby - pracownia malarska 208 z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Wystawie będą towarzyszyły warsztaty malarskie oraz koncert zespołu improwizacyjnego: Piotr Saul i Grzegorz Klimek. Więcej o wystawie.