wyszukiwanie zaawansowane

Aktualności

Pobizantyński tryptyk z XVI wieku

7 kwietnia – 19 czerwca 2022. Muzeum Książąt Czartoryskich, Kraków, Pijarska 15. Pokaz specjalny pobizantyńskiego tryptyku z XVI wieku, ze względu na miejsce powstania zwanego kreteńskim, którego malowidła wiążą się z Ukrzyżowaniem i Pasją Chrystusa. Dzieło prezentowane jest w Sali IX. Paramentów liturgicznych na I piętrze, gdzie znajduje się m.in. znakomitej klasy bursztynowy ołtarzyk Męki Pańskiej. Umieszczenie tryptyku w kontekście dzieł sztuki europejskiej o zbliżonej tematyce umożliwi porównanie, w jaki sposób wydarzenia Wielkiego Tygodnia były ukazywane w dwóch tradycjach artystycznych – wschodniej i zachodniej. Tryptyk jest wybitnym dziełem tzw. szkoły kreteńskiej epoki pobizantyńskiej, w którym łączą się aktualne wzorce malarstwa włoskiego z tradycją sztuki epoki Paleologów. W części środkowej znajduje się przedstawienie "Zdjęcia z Krzyża". Wchodzący po drabinie św. Józef z Arymatei obejmuje bezwładne ciało Chrystusa, a ukazany po przeciwnej stronie św. Nikodem wspiera Jego lewe ramię. Widoczny u dołu św. Jan Ewangelista przytula policzek do krwawiących stóp Jezusa. Za nim stoi św. Maria Magdalena trzymająca koszyk z gwoździami i obcęgami oraz niewiasta wznosząca ręce do góry w geście cierpienia. Po drugiej stronie Matka Boska, przykładająca dłoń do policzka, w otoczeniu lamentujących kobiet. Skrzydła wypełniają sceny Pasji Chrystusa – Niesienie Krzyża i Marie u Grobu. Po lewej stronie widzimy Chrystusa dźwigającego Krzyż i św. Jana Ewangelistę, świadka Męki Pańskiej, natomiast po prawej stronie anioła siedzącego na otwartym grobie, wskazującego dwóm niewiastom leżące w środku całuny – znak Zmartwychwstania. Źródło: pobizantynski-tryptyk.

Woś Czesław – Grafika i malarstwo

20 kwietnia – 22 maja 2022. Galeria Pod Plafonem Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu. Wernisaż: 20 kwietnia 2022, godz. 14. Czesław Woś urodził się w 1944 roku. Studia plastyczne ukończył w 1977 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a podyplomowe na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej w Lublinie (1984). Pracował jako nauczyciel plastyki w I i II Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wlkp. W latach 1975-1998 był doradcą metodycznym w ODN w Kaliszu. Prowadził również zajęcia w kaliskiej filii WSP w Częstochowie i UAM w Poznaniu. Od 1982 roku jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Od 1985 roku wraz z żoną organizuje Międzynarodowe Biennale Małej Formy Graficznej i Ekslibrisu w Ostrowie Wlkp.

Ogorzelec Ludwika – Wystawa podziemna

8 kwietnia – 2 października 2022. Muzeum Śląskie w Katowicach, ul. T. Dobrowolskiego 1. Chciałabym, aby moja rzeźba była jak ulotne zjawisko wywodzące się ze światów biologii, maszyn i przyrządów. Z rozumienia rzeźby jako bryły ciężkiej, oglądanej z zewnątrz, wykonanej z materiałów trwałych, zostawiam sobie linię – mówiącą właściwościami materii, z jakich pochodzi (…); biorąc znaczenia ze światów biologii, maszyn i przyrządów, analizuję problem sensu i absurdu. Szukam momentu równowagi. Efektem moich poszukiwań są lekkie, delikatne struktury – przedmioty, łączące owe znaczenia na zasadzie zgodności w nową jakośćLudwika Ogorzelec.

JP II – Ten, który Jest. Wszedł w dzieje człowieka

2 kwietnia – 15 maja 2021. Galeria Tkacka Na Jatkach, Wrocław. XVII ogólnopolska wystawa poświęcona pamięci Świętego Jana Pawła II odbywa się w 17. rocznicę odejścia Papieża Polaka do Domu Ojca. Artyści: Bibrowicz Małgorzata, Bielecka-Woźniczko Barbara, Boduszek Urszula, Borek Dominika, Burgielski Bartosz, Chojnacka Maria Teresa, Chotnicka-Świat Dagmara, Forycka-Putiatycka Anna, Głazik Lidia, Godszling Agnieszka, Górniak Barbara, Hendrychowska Krystyna, Jakubów Jerzy, Jesinowicz-Nguyen Anna, Kociołek Zuzanna, Kotecka Beata, Kułacz Karpiński, Kuzio-Bilska Bożena, Lis-Lachowicz Katarzyna, Owidzka Joanna, Poradowska-Werszler Ewa Maria, Szuszkiewicz-Spryszak Teresa, Ugrewicz Alicja, Walczak-Jackiewicz Ewa, Wdowczyk Jolanta, Werszler Honorata, Werszler Jerzy, Werszler Rafał, Wieczorek Robert, Winiarz Andrzej. Organizacja: prof. E.M. Poradowska-Werszler.

Krawczyk Jerzy (1921-1969) – Gra o wszystko

7 kwietnia – 19 czerwca 2022. Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki. Warszawa, pl. Małachowskiego 3. Jerzy Krawczyk rozpoczął edukację artystyczną w Szkole Rysunku i Malarstwa prowadzonej przez Szczepana Andrzejewskiego. W 1938 roku wyjechał do Wiednia, aby kontynuować naukę. W okresie okupacji przebywał w niewoli w Dortmundzie. W 1947 roku rozpoczął pracę jako rysownik w Zakładzie Anatomii Prawidłowej Akademii Medycznej w Łodzi, gdzie zatrudniony był do końca życia. Zmarł tragicznie w 1969 roku. Wrażliwy na ikonosferę codzienności Krawczyk w prekursorski sposób podejmował temat konsumeryzmu, nadmiaru obrazów i informacji, a także autotematyczny wątek „sztuki o sztuce”. Reprezentował krytyczne podejście do współczesnej mu rzeczywistości i do samego siebie, a w odniesieniu do sztuki – do kategorii oryginalności i nowatorstwa. Więcej: Krawczyk.

Mitka Małgorzata – Osobno

28 marca – 13 kwietnia 2022. Galeria BB, Wrocław, Jatki 3-6. Finisaż: 11 kwietnia 2022, godz. 18. Wystawa zorganizowana w ramach 8. European Glass Festival 2022 – Play with Glass. Małgorzata Mitka uzyskała dyplom na Wydziale Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, szkło artystyczne u prof. Małgorzaty Dajewskiej, szkło użytkowe u prof. Kazimierza Pawlaka, aneks z grafiki u prof. Małgorzaty Warlikowskiej (2016).

Wołczuk Marian – Malarstwo

2-27 marca 2022. Finisaż: 25 marca 2022, godz. 17. Pałac Królewski – Muzeum Miejskie Wrocławia, Kazimierza Wielkiego 35. Profesor Marian Wołczuk (ur. 1942) – studiował na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, pod kierunkiem prof. Zbigniewa Karpińskiego (1920-1996). Dyplom uzyskał w 1970 roku. Pracuje jako nauczyciel akademicki (1973). W latach 1986-1987 pełnił funkcje prodziekana, 1987-1990 dziekana, 1991-2005 kierownika Katedry Kształcenia Ogólnoplastycznego na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego ASP. W 1990 uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1991 profesora zwyczajnego. Więcej prac: Wołczuk Marian.

Nowodworski Ignacy – Skaza

1-16 kwietnia 2022. Wernisaż: 1 kwietnia 2022, godz. 19. Wrocław, Świdnicka 38a. Ignacy Nowodworski (1980) pochodzi z Gdańska. Absolwent Instytutu Sztuki Uniwersytetu Opolskiego; dyplom z wyróżnieniem (2005). Rzeźbiarz, asystent w Pracowni Rzeźby macierzystej uczelni w Opolu. Tytuł doktora otrzymał na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu (2018). I. Nowodworski: Skaza to słaba strona, defekt, niedoskonałość czyniąca coś mniej wartościowym. Czasem ten niedostatek jest wręcz brakiem, a czasem nadmiarem – ciałem obcym, nieprzystającym elementem, intruzem wkradającym się w nasze życie. Moja wystawa poświęcona właśnie tym rozważaniom, wśród pęknięć drewna, na powierzchniach strukturalnych żeliwnych odlewów, w przestrzeni zamkniętej w spawanych ażurowych konstrukcjach szukam śladu człowieka. Być może ten defekt jest pozorny, lub dzięki niemu postrzegamy pełniej, prawdziwiej i głębiej. Praca: Do wnętrza, 2021, buk, h 65 cm | Inside, 2021, beech, h 65 cm. Więcej: galeriam.com.

Litwiniuk Ryszard – Reflexions C-22

21 marca 2022, wernisaż o godz. 18. Civitas Christiana. Galeria Kuźnicza. Wrocław, ul. Kuźnicza 11-13, I p. Artysta jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Wydział Rzeźby. Dyplom w Pracowni prof. Edwarda Sitka (1992). W latach 1998-2013 mieszkał i pracował w Kanadzie. Obecnie tworzy w Warszawie i na Żuławach. Poszukiwania własnej formy wyrazu podążają w kierunku metafizyki i energii ukrytej wewnątrz materii. Realizuje własną koncepcję rzeźby w kontekście systemu pracy oraz własnej metody traktowania materiału. W sferze jego zainteresowań znajduje się bryła w całej swej objętości, jej struktura, architektura oraz jej wewnętrzne molekularne połączenia. Otwierając wnętrze drzewa czy kamienia, uzyskuje przestrzenną formę rzeźb, odrzuca zbędne narzędzia, eliminuje niepotrzebne detale, narrację oraz dekoracje. W pracy podporządkowuje swoje działania i dążenia do samego procesu tworzenia i do materiału, który w danym momencie ma do dyspozycji. Dzięki powtarzalności i multiplikacji mechanicznych cięć, jego rzeźby zachowują pierwiastki podobieństwa, przy czym każda jest inna, unikatowa, mimo że powstała w ten sam sposób, z tego samego materiału. Rzeźby artysty System otwarty. Elementy natury i geometrii zawierające się w jego twórczości rozwija równolegle w formie rzeźb, grafik i instalacji, których wyrazem są cykle: Open Concept – Metamorphoses Empty Spaces, Identity oraz Infinity. Dzieła. Kurator: prof. Aleksander M. Zyśko. Więcej: civitas.org.

III. Ogólnopolski Konkurs Grafiki Artystycznej – Grafiteka

Okręg Warszawski Związku Polskich Artystów Plastyków ogłasza III. Ogólnopolski Konkurs Grafiki Artystycznej Grafiteka 2022. Prace należy nadsyłać do 28 maja 2022. Regulamin Grafiteki.

Dobrzaniecki i...

fot. kkuzborska

17 marca – 17 maja 2022. Muzeum Architektury we Wrocławiu, Wrocław, Bernardyńska 5. Artyści: Andrzej Klimczak-Dobrzaniecki (1946-2020), Piotr Kielan, Norman Smużniak, Marlena Promna, Joanna Jamrozińska. Artyści kształcili się w towarzystwie Profesora i/lub pod jego kierunkiem. Dzieła Profesora Andrzeja Klimczaka-Dobrzanieckiego ukazują różnorodność, wrażliwość i maestrię Jego działań artystycznych. Współpraca: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Kuratorzy: prof. P. Kielan, A. Klimczak-Dobrzaniecka. Więcej: ma.wroc.

Retrospekcje – Grafika i rysunek

Anna Janusz-Strzyż
15-28 marca 2022, Jatki 10 i 12. Galeria Art and Prints, Jatki 2.0 Food & Culture, Wrocław. Finisaż: 24 marca 2022, godz. 18. Organizacja: prof. Marek Grzyb, dziekan Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów, prof. Kazimierz Pawlak, prezes ZPAP. Kurator wystawy: prof. Anna Janusz-Strzyż, ASP Wrocław. Artyści: Agnieszka Ewa Braun, Agnieszka Ćwikła, Tomasz Dobiszewski, Anna Gawlikowska, Marek Grzyb, Anna Halarewicz, Anna Janusz-Strzyż, Jan Kaczkowski, Małgorzata Kazimierczak, Anna Larina-Dzimira, Andrzej Moczydłowski, Tomasz Pietrek, Edyta Purzycka, Małgorzata Stanielewicz, Katarzyna Tomaszewska, Rafał Werszler, Marcin Zyśko. Praca: prof. Anna Janusz-Strzyż. Wybrane dzieła artystów.

Promna Marlena – Ogrody... | Pietrek Tomasz – Notatki

17 lutego – 3 kwietnia 2022. Al. Najświętszej Maryi Panny 64. Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie.

Marlena Promna – Ogrody. Rekonstrukcja

Marlena Promna: Permanentną cechę mojej twórczości stanowi synteza i materia malarska. Łączy ona różnorodne, często skrajne obszary moich malarskich eksploracji. Istotne dla mnie jest poruszanie się między odmiennymi sposobami obrazowania, co podyktowane jest chęcią stworzenia jak najlepszego zapisu interesującej mnie treści. Swoje wypowiedzi lokuję w obszarze „pomiędzy” geometrią a bioformą, abstrakcją i figuracją, metaforą a dosłownością.

Pietrek Tomasz – Notatki z teraźniejszości

Pietrek Tomasz: Prace zaprezentowane na wystawie nawiązują do napomnienia o nieuchronnym, śmiertelnym losie, rozczarowania marnością świata, jego przemijaniem. Dzieła celowo eksploatują elementy przedstawieniowe i nieprzedstawieniowe, obiektywizm i emocjonalny subiektywizm. Prezentacja wystawy: artwroc.

Międzynarodowa wystawa – Human Rights

Międzynarodowa wystawa Human Rights. Zgłoszenia do 24 kwietnia 2022 online. Artyści przesyłają wybrane prace do Włoch. Szczegóły: aiapi.it.

Malicka-Zamorska Anna – Sny w ogrodzie

9 marca – 30 kwietnia 2022. Muzeum Miejskie Wrocławia, Rynek-Ratusz. Artystka obchodzi Jubileusz 80-lecia urodzin (1942-2022). Gratulujemy Jubileuszu oraz wystawy. Zdjęcia z wystawy: ©kkuzborska.

Kociński Mirosław | Rozpondek Krzysztof – Podwojenie wyobraźni

4 marca – 7 kwietnia 2022. Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA. Wałbrzych,  Słowackiego 26.
DWAJ wybitni artyści ceramicy, profesorowie Wydziału Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, postanowili złożyć hołd swojemu ulubionemu medium, a jednocześnie z atencją odnieść się do działań partnera. Na ekspozycji zobaczyć można prace zrealizowane w okresie kilku ostatnich lat oraz najnowsze, wynikające z wzajemnych inspiracji swoją twórczością. To niełatwe zadanie biorąc pod uwagę, że Mirosław Kociński już od lat pracuje w jego ulubionej technice mozaiki, komponując w obrębie płaszczyzny setki drobnych, ceramicznych elementów, podkreślonych intensywnym kolorem szkliwa, a Krzysztof Rozpondek wykonuje trójwymiarowe obiekty z urozmaiconych mas szamotowych, których ekspresję potęguje nakładanymi angobami i efektami jakie uzyskuje dzięki wypałowi w piecach raku czy piecach opalanych drewnem. – K. Pawlak. Więcej: Podwojenie wyobraźni.

Kuczma M. Waldemar – Podróże Niemożliwe

BLUE, 2021, Mixed media on canvas 120×180 cm 

3-18 marca 2022. Your Art Maison Gallery. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 51. Wystawa najnowszych obrazów Mariana Waldemara Kuczmy których generalną inspirację stanowią podróże. Są to zarówno podróże realne, spełnione oraz te niezrealizowane, wyobrażone, czy właśnie – niemożliwe. Podróże do miejsc nieistniejących, nierealnych, mitycznych. Taki rodzaj peregrynacji wydaje mi się być najbardziej inspirujący. Jest to podróż w głąb siebie, ciągłe zadawanie sobie pytań o obraz świata, często odkrywanie siebie na nowo. To również podróż w głąb obrazu, podróż jako droga, którą trzeba przejść, aby odkryć wartość i sens swojego malowania. Organizator: Your Art Maison Gallery yourartmaison. Kurator wystawy: Joanna Polus.

Synergia/Obserwacje

26 lutego – 25 marca 2022, Galeria Sztuki Współczesnej Przytyk. Tarnogórskie Centrum Kultury. Tarnowskie Góry, Sobieskiego III 7. Na wystawie dzieła prezentują artyści/pedagodzy Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu: Maciej Albrzykowski – rzeźba, Renata Jarodzka – malarstwo/instalacja, Grażyna Jaskierska-Albrzykowska – rzeźba/ instalacja, Katarzyna Józefowicz – rzeźba, Małgorzta Kazimierczak – rysunek/instalacja, Bogna Kozera-Radomska – videoart/instalacja, Anna Osadnik OSA – grafika, Andrzej Szarek – rzeźba, Krystyna Szczepaniak – malarstwo, Anna Szewczyk – malarstwo (na zdjęciu). Wystawa jest wynikiem współpracy grupy artystów od ponad dwóch lat. Twórczą materią są doświadczenia i poglądy autorów prac na współczesną rzeczywistość. Szczegóły/zdjęcia: tck/obserwacje.

Rubens Peter Paul – Portret Damy

18 lutego – 17 marca 2022, Warszawa, Desa Unicum. Wystawa XVII-wiecznego Portretu Damy Petera Paula Rubensa. Natomiast 17 marca 2022 odbędzie się aukcja, podczas której obraz będzie licytowany. Estymacja: 18-24 mln zł. Źródło: pap.pl.

Aleksandrowicz Monika | Jernajczyk Jakub – Odchylenia, wariacje, przegięcia

21 lutego – 30 marca 2022 Uniwersytet Wrocławski, Galeria Łącznik Wydział Matematyki i Informatyk Wrocław, ul. Joliot-Curie 15. Artyści konceptualni ukazują piękno i harmonię świata tam, gdzie nie zawsze je dostrzegamy – w naukach ścisłych. Znak, proste formy geometryczne, symetria i porządek, nawiązujące do matematycznych reguł, przenoszą nas w sferę intelektualnych rozważań nad światem. Sposób posługiwania się nimi wywołuje emocje i uwrażliwia podobnie jak poezja. W prezentowanych na wystawie pracach, artyści odwołują się do odwiecznych reguł matematyki, budując nowe znaczenia, operują znakiem/skrótem, ukazują grę semantyczną, pobudzając wyobraźnię. Aleksandrowicz Monika – absolwentka Wydziału Malarstwa wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych (1999) oraz Filozofii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego (2001). Obecnie pełni funkcję kierownika Katedry Mediacji Sztuki na Wydziale Rzeźby i Mediacji Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Jakub Jernajczyk – ukończył studia na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego (2003) oraz na Wydziale Grafiki wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych (2008). Od 2019 prowadzi Pracownię Poznania Wizualnego i pełni funkcję dziekana Szkoły Doktorskiej ASP we Wrocławiu. Więcej o wystawie.