wyszukiwanie zaawansowane

Artyści

W serwisie internetowym Okręgu Wrocławskiego ZPAP zamieszczamy prezentacje artystów - członków Związku: opis kariery artystycznej, zdjęcia prac oraz teksty o sztuce, filmy o działaniach artystycznych, itp. Publikujemy również wspomnienia o nieżyjących artystach.

1. Informacje tekstowe - artyści proszeni są o przysłanie noty biograficznej, zawierającej:

- imię, nazwisko
- zdjęcie artysty wg uznania
- nazwa uczelni, rok ukończenia nauki lub uzyskania dyplomu
- uprawiane dyscypliny sztuki, np.: malarstwo, rzeźba, ceramika
- opis kariery artystycznej
- otrzymane nagrody, wyróżnienia, nominacje itp.
- najważniejsze wystawy indywidualne
- udział w wystawach zbiorowych: rok, nazwa wystawy,
  nazwa galerii/muzeum, miejscowość
- 20 zdjęć prac artystycznych lub wg uznania
- opis wybranych do publikacji prac
- adres własnej strony internetowej do podlinkowania
- e-mail i/lub telefon do kontaktu

2. Materiał graficzny: zdjęcia, logo

- grafika w wersji elektronicznej, np. jpg, gif
- szerokość zdjęcia 500-800 pikseli
- rozdzielczość: 80-100 dpi
- podpisy zdjęć w pliku tekstowym, z numerem zdjęcia

3. Opłata za prezentację na stronie ZPAP

Opłata jest jednorazowa w wysokości 30 zł - za serwer i domenę
w sekretariacie związku u pani Beaty Głowali
lub przelewem na rachunek bankowy:
PEKAO SA II O. Wrocław nr 42 1240 4025 1111 0000 4544 4344
z dopiskiem: opłata za prezentację

4. Artyści-emeryci zwolnieni są od opłat.

5. Wszystkie późniejsze aktualizacje lub inne zmiany dokonywane są bezpłatnie.

6. Wszelkich informacji udziela sekretariat OW ZPAP.