wyszukiwanie zaawansowane

Szpakowska-Kujawska A., Rytmy

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Nagroda Roku ZPAP za 2021

prof. Kortyka Stanisław – Obrazy (1981-2021)

80-lecie urodzin, 52-lecie pracy artystycznej

prof. Wołczuk Marian – Malarstwo


prof. Kazimierz Pawlak, Projekt 4.0


Teresa Buczyńska – Malarstwo...


Agnieszka Cecylia Kazała, Malarstwo, batik


prof. Wojciech Pukocz, Najwyższe...


ad. Chołuj Tomasz – Extraposition_Man

Artyści na rzecz Rozalii Kierc

24 marca 2012, godz. 18. w auli Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego odbył się koncert Rozalii Kierc. Pianistka, laureatka międzynarodowych konkursów towarzyszyła Bogusławowi Kiercowi - poecie i aktorowi, który zaprezentował swoje wiersze.

Organizator koncertu: Kiwanis Klub Wratislavia - organizacja wolontariuszy, pomagająca dzieciom utalentowanym, również poszkodowanym (najczęściej chorym).

Prezydent Klubu Kiwanis Wratislavia: Teresa Kaufman

Zdjęcia: K. Kuzborska

Po koncercie odbyła się aukcja dzieł sztuki artystów wrocławskich, m.in.: Grażyny Płocicy, Józefa Hałasa, Danuty Kierc, Krystyny Dyrdy-Kortyki, Anny Szpakowskiej-Kujawskiej, a także kilkorga studentów i absolwentów ASP we Wrocławiu. Część dochodu z aukcji Kiwanis Klub Wratislavia przeznacza dla dzieci z hospicjum, a część na rzecz utalentowanej Rozalii Kierc, celem wsparcia jej kariery.

Więcej o koncercie: wratislavia.kiwanis.org.pl