wyszukiwanie zaawansowane

Buchalik-Drzyzga Agata (1940-2013)

 

Ars longa, vita brevis

Agata Buchalik-Drzyzga

(23 lutego 1940 – 14 września 2013)

Wspomnienie

Na progu studenckiego życia, oplecionego misterium sztuki, spotkałam Agatę. Wspólnie rozpoczęłyśmy I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Rok 1961 zadecydował o dalszym naszym życiu, moim i Agaty. Wówczas nie wiedziałyśmy jeszcze, jakie zdarzenia losowe będą coraz ściślej splątywać węzeł gordyjski naszych wzajemnych relacji. Sześć wspaniałych lat spędzonych w murach tej samej uczelni, lecz na innych jej wydziałach okazały się wielkim darem dla nas obu. Połączyła nas przyjaźń zbudowana na wrażliwości i wzajemnej wyrozumiałości, która do końca Jej ziemskiej podróży pozostała.

Agata studiowała grafikę warsztatową u prof. Stanisława Dawskiego, ówczesnego rektora PWSSP, z Jego rąk otrzymała dyplom z wyróżnieniem. Po studiach zamieszkała w Zielonej Górze, tam stworzyła kochającą się rodzinę, a dzieci obdarowały Ją trójką wnucząt. Życie Jej zawsze przepełnione codziennymi obowiązkami i kreatywnością artystyczną, nacechowane było optymizmem i radością rozsiewaną wokół bliźnich.

Jej zainteresowania twórcze związane z ciągłym opanowywaniem nowych umiejętności warsztatowych otworzyły przed Nią wiele dyscyplin sztuki: grafikę klasyczną i użytkową, projektowanie ekslibrisów, malarstwo sztalugowe, sztukę papieru oraz tkaninę unikatową. Dzięki pasji do sztuki włókna włączyła się czynnie w działania Grupy 10 x Tak. Wielokrotnie uczestniczyła w organizowanych przeze mnie Międzynarodowych Sympozjach Tkackich w Kowarach. W Jej spuściźnie z dziedziny tkactwa artystycznego pozostały wielkoformatowe realizacje, które znajdują się w muzeach i obiektach publicznych oraz w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.

Rok 2012 był czasem jej ostatnich prezentacji wizualnych. W Galerii Tkackiej Na Jatkach we Wrocławiu uczestniczyła w wystawie 40-lecia Grupy Tkackiej 10 x Tak – Sztuka włókna, 9 lipca - 22 sierpnia 2012. W listopadzie z okazji 45-lecia pracy twórczej przedstawiła ostatnią indywidualną wystawę „Podróż w czasie”, zorganizowaną w Bibliotece im. Norwida w Zielonej Górze. Bogatą, niezwykłą i piękną twórczością udowodniła maestrię we wszystkich kulturotwórczych przedsięwzięciach zarówno kreatywnych, animatorskich, jak i pedagogicznych, za które uhonorowano Ją odznaczeniem Zasłużony dla Kultury Polskiej, nadanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mimo iż miała przed sobą wiele ambitnych planów, wśród nich uczestnictwo w jubileuszowym Sympozjum Warsztat Twórczy – Kowary 2013, pogodziła się z niszczącą Ją chorobą i zatrzymanym czasem w kalendarzu artystycznych spotkań. Zaproponowane przez Nią tkaniny unikatowe na wystawę w Kowarach były prezentowane, budząc podziw i refleksje. W czasie jubileuszowej uroczystości obchodzonej w południe 14 września, nadeszła smutna wiadomość – Agata – homo viator, przekroczyła próg do wieczności. Jej ziemska „podróż w czasie”, została zakończona przy dźwiękach kowarskiego hejnału, który tę chwilę mocno utrwalił w pamięci i w sercach wszystkich obecnych w Kowarach artystów sztuki włókna i przyjaciół.

Agata, już wyzwolona z cierpień cielesnych, zapewne łączy promienną nitką fragmenty ziemskiego przemijania z tym, co rozważała i przewidywała. Ona widzi – niewidzialne.

Ewa Maria Poradowska-Werszler

Szczegółowa biografia artystki

Zdjęcia z wystawy Sztuka włókna, 2012
z udziałem Agaty Buchalik-Drzyzgi, fot. K. Kuzborska


Agata Buchalik-Drzyzga – Światło II, 1999


Podczas wernisażu


Przed Galerią Tkacką Na Jatkach

Więcej zdjęć – Sztuka włókna - 40-lecie

Jubileusz tkaniny artystycznej na Dolnym Śląsku, 2012

*****

Ostatnie pożegnanie, wrzesień 2013, fot. M.E. Poradowska-Werszler