wyszukiwanie zaawansowane

Szpakowska-Kujawska A., Rytmy

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Nagroda Roku ZPAP za 2021

prof. Kortyka Stanisław – Obrazy (1981-2021)

80-lecie urodzin, 52-lecie pracy artystycznej

prof. Wołczuk Marian – Malarstwo


prof. Kazimierz Pawlak, Projekt 4.0


Teresa Buczyńska – Malarstwo...


Agnieszka Cecylia Kazała, Malarstwo, batik


prof. Wojciech Pukocz, Najwyższe...


ad. Chołuj Tomasz – Extraposition_Man

Buczyńska Teresa – Malarstwo...

Malarstwo, rysunek, miniatury
3 grudnia 2022, Galeria Trzebnicka, Trzebnica

Zdjęcia prac eksponowanych na wystawie


Artystka o sobie


Zdjęcia z wernisażu pochodzą ze strony organizatora
Gminy Trzebnica

 

oprac.©kkuzborska