wyszukiwanie zaawansowane

Szpakowska-Kujawska A., Rytmy

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Nagroda Roku ZPAP za 2021

prof. Kortyka Stanisław – Obrazy (1981-2021)

80-lecie urodzin, 52-lecie pracy artystycznej

prof. Wołczuk Marian – Malarstwo


prof. Kazimierz Pawlak, Projekt 4.0


Teresa Buczyńska – Malarstwo...


Agnieszka Cecylia Kazała, Malarstwo, batik


prof. Wojciech Pukocz, Najwyższe...


ad. Chołuj Tomasz – Extraposition_Man

Burak Sofia - Tkanina

27 lutego – 29 marca 2015. Galeria Tkacka Na Jatkach. Wrocław, Stare Jatki 19/23. Artystka ukończyła Akademię Sztuk Pięknych we Lwowie (1984). Od 2006 roku pracuje na Wydziale Tkaniny Artystycznej ASP we Lwowie jako wykładowca grafiki komputerowej w Katedrze Tkaniny. Twórczość Sofii Burak obejmuje tkaninę klasyczną i eksperymentalną, malarstwo sztalugowe oraz projektowanie graficzne. Należy do Lwowskiego Oddziału Spółki Artystów Ukrainy (od 1995).

Artystka w 2005 roku była stypendystką MKiDN RP. Prace Sofii Burak znajdują się w zbiorach muzeów i kolekcjach prywatnych na Ukrainie, w Polsce, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Holandii, Niemczech.

Kontakt z artystką: sofiyka@o2.pl