wyszukiwanie zaawansowane

Dofinansowanie

Członkowie ZPAP mogą uzyskać dofinansowanie 

1. Wystawy indywidualnej w wysokości 300 zł

  • po złożeniu wcześniej wniosku ze wskazaniem czasu, miejsca, tytułu i tematu mającej się odbyć wystawy
  • maksymalnie co dwa lata (24 miesiące)

2. Druku katalogu do wystawy jubileuszowej: 1500 zł

  • Za „Jubileusz” uznaje się osiągnięcie minimum 25 lat pracy twórczej, licząc od uzyskania dyplomu uczelni artystycznej lub udokumentowania dorobku. Jubileusz odliczany jest w 5-letnich okresach.
  • Po złożeniu wniosku ze wskazaniem czasu, miejsca, tytułu i tematu wystawy
  • Wymaga się w publikacji umieszczenia logo zpap okręgu, dostępne w formie cyfrowej na życzenie w sekretariacie.
  • Dofinansowanie musi być rozliczone na podstawie faktury VAT za druk katalogu, wystawionej na Wrocławski Okręg z podaniem naszego nr NIP 8971694653, pełnej nazwy i adresu.

Prawo do obu form dofinansowania uzyskuje się po uzyskaniu minimum 2-letniego okresu członkostwa w ZPAP oraz pod warunkiem regularnego opłacania składek.

 

oprac.©kkuzborska