wyszukiwanie zaawansowane

Szpakowska-Kujawska A., Rytmy

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Nagroda Roku ZPAP za 2021

prof. Kortyka Stanisław – Obrazy (1981-2021)

80-lecie urodzin, 52-lecie pracy artystycznej

prof. Wołczuk Marian – Malarstwo


prof. Kazimierz Pawlak, Projekt 4.0


Teresa Buczyńska – Malarstwo...


Agnieszka Cecylia Kazała, Malarstwo, batik


prof. Wojciech Pukocz, Najwyższe...


ad. Chołuj Tomasz – Extraposition_Man

Dudek-Dürer A. - Meta Przemiana I

5 sierpnia 2011 w Muzeum Miejskim Wrocławia - Patio, Rynek-Ratusz, odbył się wernisaż wystawy: Meta Przemiana I - A. Dudek-Dürer Żywa Rzeźba.

Zdjęcia: K. Kuzborska

Więcej o wystawie: zpap.wroclaw.pl/dudek-duerer-a-przemiana