wyszukiwanie zaawansowane

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Dudek-Dürer Andrzej - Korelacje...

30 maja - 20 czerwca 2014. Bydgoszcz, ul. Batorego 1/3.
Miejskie Centrum Kultury - Galeria Wspólna oraz Bydgoski Okręg ZPAP


30 maja 2014 - Performance, Galeria Wspólna, Bydgoszcz