wyszukiwanie zaawansowane

Szpakowska-Kujawska A., Rytmy

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Nagroda Roku ZPAP za 2021

prof. Kortyka Stanisław – Obrazy (1981-2021)

Nagroda Roku ZPAP za 2022

prof. Eugeniusz Józefowski, Proces-ja...

Dworski Mateusz

Fot. K. Kuzborska

Urodziłem się we Wrocławiu (1969). Studiowałem na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby w PWSSP we Wrocławiu (1988-1994). Dyplom z wyróżnieniem uzyskałem w Pracowni Grafiki Warsztatowej u prof. Haliny Pawlikowskiej. Pracując z ojcem (prof. Jackiem Dworskim medalierem i rzeźbiarzem), zainteresowałem się medalem i małą forma rzeźbiarską.

Odkryłem wiele wspólnych cech pomiędzy grafiką a medalem. Podobny sposób pracy oraz duża ciekawość pozwoliły mi na szybka naukę nowego sposobu własnej wypowiedzi. Udział w Międzynarodowym Sympozjum Medalierskim (2001) był impulsem do dalszego kształcenia się w tej dziedzinie. Równocześnie realizacja medalu bitego z okazji 50. jubileuszu Akademii Rolniczej upewniła mnie w słuszności podjętej decyzji.

1 listopada 2002 rozpocząłem pracę w Pracowni Medalu i Małej Formy Przestrzennej w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, prowadzonej przez prof. Jacka Dworskiego. Pracę doktorską Od rysunku do przestrzeni umownej w rzeźbie obroniłem w lutym 2007 roku.

Chciałbym również podkreślić, iż od początku swojej przygody z medalem i małą formą rzeźbiarską mam pełną świadomość, jak ważną rolę w uzyskaniu ostatecznego efektu odgrywa osobisty udział w procesie technologicznym. Dla mnie proces technologiczny jest dalszym ciągiem procesu twórczego, pozwalającym na wzbogacanie prac o nowe wartości artystyczne lub ich zmiany.

Od początku swojej pracy twórczej wykazywałem dużą aktywność zawodową.

Mateusz Dworski

* * *

Mateusz Dworski ma w swoim dorobku: medale, plakiety, formy przestrzenne, grafiki, rysunki.

Wystawa: Wizerunki, 2014

Wystawa Figury dworskie, 2012

Wywiad z artystą

Strona artysty: mateuszdworski.net

Zobacz również

Ewa Panufnik-Dworska

Jacek Dworski