wyszukiwanie zaawansowane

Szpakowska-Kujawska A., Rytmy

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Nagroda Roku ZPAP za 2021

prof. Kortyka Stanisław – Obrazy (1981-2021)

Nagroda Roku ZPAP za 2022

prof. Eugeniusz Józefowski, Proces-ja...

Dworski Mateusz - Figury dworskie

20 kwietnia 2012 odbył się wernisaż. Wystawa czynna do 31 maja 2012. Muzeum Poczty i Telekomunikacji, Wrocław, Krasińskiego 1. Honorowy Patronat nad wystawą sprawuje Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Radosław Mołoń.

Prezentowane są prace artysty powstałe w latach 2008-2012. Artysta swobodnie łączy ze sobą grafikę, malarstwo i rzeźbę, skupiając się tematycznie przede wszystkim na człowieku. Obok prac rysunkowych o charakterze malarskim, prezentowane są formy rzeźbiarskie, wykonane z metalu, z gliny i drewna. Uzupełniają zbiór różnorodne niezwykłe plakiety.

Zdjęcia: K. Kuzborska

"Staram się stworzyć harmonijną całość. Trudno wskazać mi jedną dziedzinę. Może właśnie rysunek? Inne dyscypliny plastyczne są równie ważne. Łączenie pracy rzeźbiarskiej w różnych materiałach, idea koloru, forma rysunkowa oraz warsztat graficzny to wszystko przestrzenie plastyczne, które dają mi większą skalę doznań i artystycznej wolności" - M. Dworski, fragment wywiadu Barbary Wysockiej.

Wystawa Figury dworskie prezentuje wyfafinowane dzieła, porusza niezwykłością form i ogromną skalą tematów metaforycznie obrazujących złożoność kondycji ludzkiej (kk).

* * *

Mateusz Dworski ma w swoim dorobku: medale, plakiety, formy przestrzenne, grafiki, rysunki. O tym, jak ogromny i niezwykły to zbiór prac, świadczy wystawa w Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, odbywająca się kwiecień-maj 2012 roku.