wyszukiwanie zaawansowane

Zasłużony Kulturze Gloria Artis

Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis nadawany jest wyróżniającym się osobom w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub w zakresie ochrony kultury i dziedzictwa narodowego. Jest odznaczeniem prestiżowym, honorującym najwybitniejsze postaci świata kultury, mające szczególne zasługi.

Złoty Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis, I stopień

Cybińska Krystyna, 2012

Horbowy Zbigniew, 2019

Jarodzki Konrad, 2014

Klimczak-Dobrzaniecki Andrzej, 2014

Lipska-Zworska Irena, 2013

Makarewicz Zbigniew, 2022

Poradowska-Werszler M. Ewa, 2018

Srebrny Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis, II stopień

Chwałczyk Jan, 2011

Czyszczoń Władysław, 2012

Kasińska Jolanta, 2006

Kortyka Stanisław, 2014

Wieczorek Piotr, 2014

Brązowy Medal Zasłużony Kulturze - Gloria Artis, III stopień

Dudek-Dürer Andrzej, 2022

Liszkowski Witold, 2022

Mikołajek Mariusz, 2014

Minciel Eugeniusz, 2014

Nawrocki Łukasz, 2023

Podsiadły Leon, 2014

Wolanin Bronisław, 2011

Medale: złoty, srebrny i brązowy wykonane są z tombaku, mają kształt kwiatu o wymiarach 54 x 54 mm. Na awersie znajduje się wizerunek orła w koronie, na rewersie twarz kobiety z napisem Gloria Artis, jak poniżej.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadaje medal z własnej inicjatywy lub na wniosek innych ministrów lub kierowników urzędów centralnych, rektorów szkół wyższych, marszałków województw, wojewodów, władz statutowych ogólnopolskich organizacji społecznych lub stowarzyszeń prowadzących statutową działalność kulturalną, kierowników placówek dyplomatycznych lub konsularnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Składanie wniosków o odznaczenie medalem: Gloria Artis

 

oprac.©kkuzborska