wyszukiwanie zaawansowane

Zasłużony Kulturze Gloria Artis

Medal Zasłużony Kulturze - Gloria Artis jest nadawany osobom wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub w zakresie ochrony kultury i dziedzictwa narodowego.

Medal jest odznaczeniem prestiżowym, honorującym najwybitniejsze postaci świata kultury, mające szczególne zasługi. Posiada trzy stopnie:

I stopień - Złoty Medal Zasłużony Kulturze - Gloria Artis

II stopień - Srebrny Medal Zasłużony Kulturze - Gloria Artis

III stopień - Brązowy Medal Zasłużony Kulturze - Gloria Artis

Medale: złoty, srebrny i brązowy wykonane są z tombaku, mają kształt kwiatu o wymiarach 54 x 54 mm. Na awersie znajduje się wizerunek orła w koronie, na rewersie twarz kobiety z napisem Gloria Artis, jak poniżej.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadaje medal z własnej inicjatywy lub na wniosek innych ministrów lub kierowników urzędów centralnych, rektorów szkół wyższych, marszałków województw, wojewodów, władz statutowych ogólnopolskich organizacji społecznych lub stowarzyszeń prowadzących statutową działalność kulturalną, kierowników placówek dyplomatycznych lub konsularnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Składanie wniosków o odznaczenie medalem: Gloria Artis

Opracowanie © kkuzborska