wyszukiwanie zaawansowane

Szpakowska-Kujawska A., Rytmy

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Nagroda Roku ZPAP za 2021

prof. Kortyka Stanisław – Obrazy (1981-2021)

Nagroda Roku ZPAP za 2022

prof. Eugeniusz Józefowski, Proces-ja...

Górniak B. – Marszałek Jasińskiemu

Nagroda Marszałka dla Kazimierza Jasińskiego-Szeli

4 kwietnia 2014 w Muzeum Miejskim Wrocławia odbyło się uroczyste otwarcie wystawy malarstwa Świat abstrakcji według Szeli z okazji Jubileuszu 50-lecia pracy artystycznej Kazimierza Jasińskiego-Szeli. Marszałek Województwa Dolnośląskiego przyznał artyście nagrodę za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury. Nagrodę wręczył zastępca dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Dominik Kłosowski.

fot. Barbara Górniak

Kazimierz Jasiński-Szela studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu pod kierunkiem wybitnych artystów – profesorów Marii i Stanisława Dawskich. Wydział Malarstwa ukończył z wyróżnieniem. Dorobek artystyczny Jubilata jest imponujący i zróżnicowany.

Jasiński-Szela zajmuje się malarstwem, rysunkiem i grafiką użytkową. Artyście bliska jest zarówno sztuka abstrakcyjna, jak i realistyczna. Jest autorem  niezwykłych  cykli malarskich: Teraz Frampol, Teraz Polska, Teraz Bretania. W dorobku ma 30 wystaw indywidualnych, prezentowanych w Polsce i za granicą, m.in. w Paryżu i Berlinie. Uczestniczył  w bardzo wielu wystawach zbiorowych. Dwukrotnie brał udział  w aukcji Sztuki Polskiej w Nowym Jorku − Polscy Artyści Plastycy Dzieciom. Obrazy artysty były wielokrotnie nagradzane i wyróżniane.

Oprócz malarstwa Jasiński-Szela zajmuje się również heraldyką. Jest autorem licznych projektów herbów miejscowości dolnośląskich i wystaw z dziedziny heraldyki.

W 2008 roku otrzymał Stypendium Twórcze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Czytaj również
Jubileusz 50-lecia działalności artystycznej Jasińskiego-Szeli (1964-2014)

 

Opracowanie: © kkuzborska