wyszukiwanie zaawansowane

Grocholska Małgorzata

Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom 1980. Członek ZPAP w latach 1980-1982 i od 2011. Od 1997 roku związana z Zakładem Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu jako konserwator zbiorów i kierownik Pracowni Konserwatorskiej. Liczne realizacje konserwatorskie obiektów na podłożu papierowym, pergaminie i skórze: druki, rękopisy, grafiki, rysunki.

Konserwator papieru i skóry.

Ważniejsze prace – konserwacje

 • inkunabuł - Dante Alighieri La commedia z 1481 roku
 • starodruk Missale Cracoviensis 1516 roku
 • kalendarz francuski - rękopis iluminowany na pergaminie
 • rękopis poematu Pan Tadeusz - własność Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu
 • starodruki rękopisy, grafiki, mapy, dokumenty pergaminowe dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu
 • mapy pocztowe dla Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu
 • rękopisy dla Ośrodka Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie
 • stare druki dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze

Nadzór merytoryczny nad realizacją projektów unijnych - inżynier projektów

 • Konserwacja i digitalizacja zbiorów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, 2007-2010
 • Konserwacja zabytkowego zbioru Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu,
  2009-2010

Olga Boznańska, rysunek dziewczyny, stan przed konserwacją

Olga Boznańska, rysunek dziewczyny, stan po konserwacji

Olga Boznańska, rysunek dziewczyny, detal przed konserwacją

Olga Boznańska, rysunek dziewczyny, detal po konserwacji

 

Kontakt
tel. 663 717 875, malgosiagrocholska@gmail.com