wyszukiwanie zaawansowane

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Nagroda Roku ZPAP za 2021

prof. Kortyka Stanisław – Obrazy (1981-2021)

80-lecie urodzin, 52-lecie pracy artystycznej

prof. Wołczuk Marian – Malarstwo


Purzycka Edyta – Portrety w motylach...


Kułacz-Karpiński Krzysztof

Gryt Alojzy - Gry przestrzenne


Praca prof. Alojzego Gryta na wystawie Polska sztuka współczesna, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 5, fot. K. Kuzborska

Gry przestrzenne - Mirosław Rajkowski
 film o artyście - Alojzym Grycie i jego pracach