wyszukiwanie zaawansowane

Informatory

Kliknij wybrany numer Informatora na liście po lewej, aby otworzyć stronę i zapoznać się z treścią. Zachęcamy do lektury.

Informacja wydawcy

Wydawcą Informatora jest Zarząd Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków we Wrocławiu. Egzemplarze perdiodyku są bezpłatne dla członków Okręgu Wrocławskiego ZPAP.

Redakcja zastrzega sobie prawo zmiany tytułów, opracowywania i skracania dostarczonych tekstów. Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Nie odpowiadamy za treść obcych reklam i ogłoszeń.

Ogłoszenia w Informatorze

Cena ogłoszenia całostronicowego: 400 zł. Ogłoszenia dla członków i instytucji związanych z ZPAP – cena do uzgodnienia. Zapraszamy do współpracy.