wyszukiwanie zaawansowane

Szpakowska-Kujawska A., Rytmy

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Nagroda Roku ZPAP za 2021

prof. Kortyka Stanisław – Obrazy (1981-2021)

Nagroda Roku ZPAP za 2022

prof. Eugeniusz Józefowski, Proces-ja...

Jakubów Jerzy

Jerzy Jakubów (1957, Cieplice Śląskie/Jelenia Góra) – rzeźbiarz, grafik, ilustrator. W młodości pierwszych lekcji udzielał mu artysta grafik Józef Gielniak – absolwent PLSP im. Antoniego Kenara w Zakopanem. Ma uprawnienia artysty grafika MKiS. Członek ZPAP. Stypendysta MKiS.

Krajobraz

Jestem niezależnym grafikiem szczęśliwego instynktu wypowiedzi, nie wspierającym się o jakąkolwiek teorię, wpływ akademickiego autorytetu czy panujące trendy. Źródło moich poszukiwań czerpię z pierwiastka emocjonalnego, szacunku do materiału oraz frapującego ryzyka dokonanego wyboru. Miałem to szczęście, że na przestrzeni moich doświadczeń ze sztuką mogłem spotkać wielkich mistrzów, skupionych wokół Szkoły Kenara: Antoniego Rząsę, Władysława Hasiora, Tadeusza Brzozowskiego, Arkadiusza Walocha. Korzystać z bardzo osobistych kontaktów z artystą Józefem Gielniakiem, prof. Alfredą Poznańską i mistrzem drzeworytu chińskiego artystą Stanisławem Tworzydło. Z racji dialogu z miejscem, uprawianej dyscyplinie – grafice, aktywności twórczej Kowarskiej Grupy Graficznej i Józefa Gielniaka, uważany jestem przez recenzentów za kontynuatora tradycji czarnej sztuki w regionie. Wielce to nobilitujące i odpowiedzialne wskazanie. Jako poszukujący echa emocji Drzeworytnik z Wysokiej Łąki daleki jestem od górnolotnych ukierunkowanych szufladek, kojarzonych z niewątpliwie bogatą artystyczną przeszłością. Bywam impulsywnym drukarzem osobistych snów i refleksji wobec powszedniości. Prace swoje grupuję w otwarte cykle, do których obsesyjnie w różnych okresach swojego życia powracam.

Jerzy Jakubów

Góry Olbrzymie – Solastalgia, wystawa 2023

 

Prace w zbiorach muzealnych i kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą. Autor ponad 100 wystaw indywidualnych i uczestnik tyluż zbiorowych. W dorobku artystycznym ma nagrody, dyplomy i wyróżnienia za działalność artystyczną i społeczną. Poza twórczością artystyczną zawodowo realizował się jako: dekorator, inspektor kulturalno-oświatowy, fotograf, operator kamery, instruktor plastyki, instruktor terapii zajęciowej, opiekun Galerii Terenowej BWA, Galerii Sztuki Ludowej.

 

Kontakt: jakubow_grafik@o2.pl