wyszukiwanie zaawansowane

Jasiński-Szela Kazimierz – Jubileusz 80-lecia

 Jubileusz 80-lecia urodzin artysty (1937-2017)
uświetniła wystawa obrazów Ziemi Roztoczańskiej
4 marca – 18 kwietnia 2017, Klub Muzyki i Literatury, Wrocław

Umieszczam tę informację w 2020 roku, ponieważ w 2017 roku nie zamieszczono, kkuzborska


Na Targowej, 50×40 cm


Roztoczańska chałupa, 50×40 cm


Pejzaż z furmanką, 60×50 cm


Chaty z Sokołówki, 60×50 cm


Przy ognisku, 60×50 cm


Poniedziałek we Frampolu, 85×45 cm


Bydło na pastwisku, 100×55 cm


Frampolskie chaty, 60×50 cm


Na ławeczce, 30×30 cm


Wędkarz, 30×40 cm


Roztoczański pejzaż, 50×30 cm

zdjęcia©P.Kuzborski

Więcej o artyście: jasinski-szela-art

katalog wystawy

Realnie, świat obrazów Szeli zanika, pozostaje tożsamość kulturowa, historyczna pamięć, wspomnienie… Dziedzictwo narodowe – obrazy Wschodniej Polski – to nieoszacowana wartość przekazów artystycznych Jasińskiego. Doceniły to władze Frampola. Burmistrz uhonorował jubilata okolicznościowym dyplomem.

oprac.© kkuzborska