wyszukiwanie zaawansowane

Szpakowska-Kujawska A., Rytmy

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Nagroda Roku ZPAP za 2021

prof. Kortyka Stanisław – Obrazy (1981-2021)

80-lecie urodzin, 52-lecie pracy artystycznej

prof. Wołczuk Marian – Malarstwo


prof. Kazimierz Pawlak, Projekt 4.0


Teresa Buczyńska – Malarstwo...


Agnieszka Cecylia Kazała, Malarstwo, batik


prof. Wojciech Pukocz, Najwyższe...


ad. Chołuj Tomasz – Extraposition_Man

Jasiński-Szela Kazimierz – Jubileusz 80-lecia

 Jubileusz 80-lecia urodzin artysty (1937-2017)
uświetniła wystawa obrazów Ziemi Roztoczańskiej
4 marca – 18 kwietnia 2017, Klub Muzyki i Literatury, Wrocław

Umieszczam tę informację w 2020 roku, ponieważ w 2017 roku nie zamieszczono, kkuzborska


Na Targowej, 50×40 cm


Roztoczańska chałupa, 50×40 cm


Pejzaż z furmanką, 60×50 cm


Chaty z Sokołówki, 60×50 cm


Przy ognisku, 60×50 cm


Poniedziałek we Frampolu, 85×45 cm


Bydło na pastwisku, 100×55 cm


Frampolskie chaty, 60×50 cm


Na ławeczce, 30×30 cm


Wędkarz, 30×40 cm


Roztoczański pejzaż, 50×30 cm

zdjęcia©P.Kuzborski

Więcej o artyście: jasinski-szela-art

katalog wystawy

Realnie, świat obrazów Szeli zanika, pozostaje tożsamość kulturowa, historyczna pamięć, wspomnienie… Dziedzictwo narodowe – obrazy Wschodniej Polski – to nieoszacowana wartość przekazów artystycznych Jasińskiego. Doceniły to władze Frampola. Burmistrz uhonorował jubilata okolicznościowym dyplomem.

oprac.© kkuzborska