wyszukiwanie zaawansowane

Szpakowska-Kujawska A., Rytmy

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Nagroda Roku ZPAP za 2021

prof. Kortyka Stanisław – Obrazy (1981-2021)

Nagroda Roku ZPAP za 2022

prof. Eugeniusz Józefowski, Proces-ja...

Jojnowicz Małgorzata – Istota koloru

6-20 sierpnia 2015. Galeria Sztuki i Designu Kaprysy
Wrocław, Przejście Garncarskie 8

Prezentowane dzieła mają proste, symetryczne i centralne kompozycje, niepodpowiadające oglądającemu swoich znaczeń, nienarzucające swojej obecności, pozostawiając pole do działania dla wyobraźni. Układy obrazów składają się z pól, które stanowią jedność, ale mogłyby funkcjonować osobno. Elementy tworzące kompozycje są równoważne. Dominującymi barwami, do których artystka powraca w swoich pracach najczęściej, są turkusy i błękity. Nieprzypadkowa gra kolorów w malarstwie Małgorzaty Jojnowicz jest zwykle oparta na kontrastach. Pociągnięcia pędzla są widoczne, harmonijne, czasami dynamiczne, wprowadzają dodatkowo ład do struktury lub wręcz przeciwnie ‒ budują niepokój, zaburzają, gdy uzyskana harmonia staje się dla autorki zbyt dosłowna. Małgorzata Jojnowicz w swoich pracach uzmysławia odbiorcy, jak istotny jest kolor, energia, którą emanuje i nastrój, który tworzy. Dla artystki barwa jest wartością samą w sobie, niezależną od formy ‒ U. Łączna.

fot. © K.Kuzborska

Więcej: jojnowicz.com