wyszukiwanie zaawansowane

Szpakowska-Kujawska A., Rytmy

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Nagroda Roku ZPAP za 2021

prof. Kortyka Stanisław – Obrazy (1981-2021)

Nagroda Roku ZPAP za 2022

prof. Eugeniusz Józefowski, Proces-ja...

Józefowski Eugeniusz Andrzej

Wykształcenie

  • Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Wychowania Artystycznego, 1981, magister wychowania plastycznego – dyplom z grafiki w pracowni prof. Danuty Kołwzan-Nowickiej
  • Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu, 1996, kwalifikacje I stopnia (dziedzina sztuki plastyczne dyscyplina malarstwo) – doktorat (promotor prof. Antoni Zydroń, recenzenci – prof. Jan Berdyszak, prof. Stanisław Kortyka)
  • Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu, 2000, kwalifikacje II stopnia (dziedzina sztuki plastyczne – dyscyplina grafika) – habilitacja (recenzenci: prof. Antoni Zydroń, prof. Ryszard Otręba, prof. Wiesław Karolak)
  • Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu, 2004, postępowanie o tytuł profesora sztuk plastycznych (recenzenci: prof. Izabela Gustowska, prof. Ryszard Otręba, prof. Wiesław Karolak)

Dzieła


Żyć w życi, 2017, akryl na płótnie, 115×100


Zazębiając bezzębne formy bez – radości, 2017, akryl na płótnie, 20×20


Miejsce chronione przez słowa wypowiedziane milczeniem, 2017, akryl na płótnie, 20×20

Fascynujące odkrycie malarstwa nowoczesnego nastąpiło w szkole podstawowej, podobnie jak poznawanie innych kultur oraz początki malowania. Magia ornamentu i żywych czystych barw tworzyła pierwsze konflikty. W liceum miała miejsce pierwsza akceptacja inności i wystawa malarstwa w gablocie. Trochę żal do dziś, że wszystkie prace z wystawy zabrał nauczyciel, ale entuzjazm do malarskiego obrazowania nie mija od tamtego czasu. Na studiach malowanie podwójne – prac na zaliczenie na uczelni oraz prac dla siebie, bardzo odległych od normatywności szkoleniowych. Fascynacja sztuką tantryczną zaowocowała pogardą dla europocentryzmu i identyfikacji malarstwa z przykładami zmanipulowanymi przez wszystkowiedzących historyków sztuki.

Więcej: malarstwo

Kontakt
+48 662 560 540
eugeniusz@jozefowski.art

oprac.©kkuzborska