wyszukiwanie zaawansowane

Jurkiewicz Zdzisław

80-lecie urodzin artysty

Zdzisław Jurkiewicz jest wybitnym artystą, który zawsze wyprzedzał istniejące w sztuce trendy i kierunki. Z okazji przypadających w 2011 roku 80. urodzin artysty Muzeum Narodowe we Wrocławiu przygotowało wystawę prezentującą kolejne etapy i kierunki uprawianej przez niego sztuki. Retrospektywna wystawa odbywała się 27 czerwca - 25 września 2011 z udziałem artysty, przyjaciół i wielbicieli Jego sztuki.

Wystawę rozpoczynały jego wczesne obrazy inspirowane jazzem, którym zafascynował się będąc w liceum, trochę pod wpływem kolegi z równoległej klasy Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego. Po studiach tworzył monochromatyczne obrazy malowane w duchu abstrakcji i strukturalizmu (malarstwo materii) inspirowane „mikroświatem form biologicznych” oglądanych przez mikroskop. W 1961 roku rozpoczął cykl „W akcji”, kontynuowany do roku 1967 seriami „Agresje”, „Inwazje”, „Strefy”. Podjął w nich temat malarstwa action painting pokrewnego informelowi.

Fotoreportaż z wernisażu wystawy: 27 czerwca 2011

Więcej o wystawie: zpap.wroclaw.pl/zdzislaw-jurkiewicz