wyszukiwanie zaawansowane

Szpakowska-Kujawska A., Rytmy

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Nagroda Roku ZPAP za 2021

prof. Kortyka Stanisław – Obrazy (1981-2021)

80-lecie urodzin, 52-lecie pracy artystycznej

prof. Wołczuk Marian – Malarstwo


prof. Kazimierz Pawlak, Projekt 4.0


Teresa Buczyńska – Malarstwo...


Agnieszka Cecylia Kazała, Malarstwo, batik


prof. Wojciech Pukocz, Najwyższe...


ad. Chołuj Tomasz – Extraposition_Man

Kasińska Jolanta – Symfonie

Kasińska Jolanta – Symfonie
29 września – 31 października 2016
Muzeum Porcelany, Wałbrzych, ul. 1 Maja 9

50-lecie pracy twórczej Jolanty Kasińskiej

Zdjęcia: Cz. Chwiszczuk

Informacja: muzeum.walbrzych.pl

Info o artystce                                                                                                Katalog wystawy

 

Honorowy Patronat nad wystawą objął Marszałek Województwa Dolnośląskiego