wyszukiwanie zaawansowane

Banaś... Szczepaniak – Kontakt | Contact

Banaś, Brudzińska, Jojnowicz, Szczepaniak...
Kontakt | Contact – Malarstwo, Gdańsk, Warszawa, Wrocław

16-30 kwietnia 2016. Wernisaż: 16 kwietnia 2016, godz. 18.
Galeria Tętno. Wrocław, Jatki 12-13

Artyści – biorący udział w tym pokazie – pochodzą z różnych miast, kształcili się na różnych uczelniach artystycznych, m.in. w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Toruniu, Krakowie i Częstochowie: Katarzyna Banaś, Anna Brudzińska, Edyta Dzierż, Magdalena Hajnosz, Kuba Janyst, Małgorzata Jojnowicz, Krzysztof Kopeć, Jolanta Studzińska i Krystyna Szczepaniak.

Katarzyna Banaś
Studia w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Wydział Malarstwa, Grafiki i Rzeźby. Dyplom z malarstwa w pracowni profesora J. Hałasa (1997). Zajmuje się malarstwem, w ostatnich latach stworzyła także cykle obrazów inspirowanych poezją Tomasza Różyckiego, Henrika Nordbrandta oraz Jensa Fink-Jensena, banas-art.pl.

Anna Brudzińska
Studia w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Wydział: Ceramiki i Szkła oraz Malarstwa i Rzeźby. Dyplom z rzeźby pod kierunkiem prof. A. Gryta oraz z rysunku prof. P. Błażejewskiego (1999). Od 2007 roku jest kuratorem wystaw w Galerii Sztuki Współczesnej Pionova w Gdańsku. Zajmuje się malarstwem, anblue.net.

Edyta Dzierż
Studia na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Malarstwa. Dyplom z malarstwa w pracowni M. Czapli, techniki ścienne – mozaika w pracowni prof. E. Tarkowskiego (2004). Studiowała rzeźbę w pracowni prof. Gustawa Zemły (2000-2002). Zajmuje się malarstwem, technikami ściennymi (mozaika, sgraffito, fresk), live painting, performance (malarstwo, dźwięk, światło), edyta.dzierz.netgaleria.pl.

Magdalena Hajnosz
Studia na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (1980). Wydała autorską książkę Warszawa z głową do góry – przewodnik fotograficzny po Warszawie. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, fotografią, magdalena-hajnosz.art.pl

Kuba Janyst
Studia na Politechniki Krakowskiej na Wydziale Architektury (2005) oraz w College of Art and Architecture, University of Tennessee (2003). Zajmuje się głównie malarstwem w technice olejnej i akrylowej a także rysunkiem, janyst.art.pl.

Małgorzata Jojnowicz
Studia na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Dyplom na kierunku Architektura Wnętrz (2000). Malarstwo studiowała w pracowni prof. W. Gołkowskiej i prof. P Błażejewskiego. Absolwentka podyplomowych studiów pedagogicznych na Uniwersytecie Wrocławskim. Zajmuje się malarstwem, projektowaniem wnętrz, tworzy ilustracje, fotografie artystyczne, malarstwo ścienne, jojnowicz.com.

Krzysztof Kopeć
Studia w Instytucie Wychowania Artystycznego WSP w Częstochowie. Dyplom ze specjalizacji malarstwa w pracowni prof. W. Maszkowskiego (1999). Podyplomowe Studium Rysunku i Malarstwa na ASP we Wrocławiu, specjalizacja Malarstwo (2002). Zajmuje się malarstwem, kopec.netgaleria.eu.

Jolanta Studzińska
Studia na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu (2000). Studia doktoranckie na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych San Carlos Uniwersytetu Politechnicznego w Walencji /Hiszpania (2008). Praca doktorska Socrealizm w malarstwie polskim (1949-1955), później wydana jako, PWN, 2004. Oprócz pracy naukowej, zajmuje się zawodowo malarstwem, jolantastudzinska.pl.

Krystyna Szczepaniak
Studia na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, Wydział Malarstwa. Dyplom z malarstwa w pracowni prof. J. Kałuckiego oraz z ilustracji książkowej u prof. G. Marszałka (1995). Zajmuje się malarstwem sztalugowym, projektowaniem graficznym, ilustracją książkową, grafiką warsztatową oraz fotografią, zpap.wroclaw.pl/szczepaniak-krystyna.

 

Prezentowane malarstwo charakteryzuje odmienność języka artystów, budowanego głównie wokół abstrakcji, czasem geometrycznej (Janyst, Studzińska), innym razem bardziej ekspresyjnej (Hajnosz, Jojnowicz, Kopeć) lub organicznej (Brudzińska, Dzierż), niekiedy wzbogaconego elementami – symbolami zaczerpniętymi ze świata realizmu (Szczepaniak), bądź też abstrakcji będącej metaforą rzeczywistości, na przykład pejzażu (Banaś).

Jak sami przyznają, potrzeba bezpośredniego kontaktu, wymiany doświadczeń, skonfrontowania własnej twórczości z pracą innych artystów, skłoniła ich do współdziałania, poszukiwania punktu spójnego, łączącego odległe środowiska artystyczne, a jednocześnie do prezentacji własnych poszukiwań. Oczywistym elementem połączenia dla wszystkich stało się malarstwo, które stanowi centrum ich życia, pracy i zainteresowań, a momentem integracji i komunikacji zorganizowane wystawy. Z owej potrzeby bezpośredniej komunikacji na płaszczyźnie artystycznej i ludzkiej, kontaktu za pośrednictwem malarstwa, wypływa tym samym koncepcja wystawy i jej tytuł.

Kontakt człowieka – artysty z otaczającym go światem za pośrednictwem sztuki, a w tym przypadku malarstwa, nie tylko z publicznością oglądającą wystawę, ale także z innymi artystami, jest jedną z podstaw, jeśli nie warunkiem, rozwoju osobowości artystycznej. W otaczającym nas świecie, paradoksalnie mimo galopującego rozwoju środków komunikacji, pęd życia warunkowany rozwojem technologicznym wtłacza nas w izolację i samotność. Zwłaszcza artysta – malarz, ze względu na charakter swojej pracy, realizowanej najczęściej w odosobnieniu w zaciszu pracowni, narażony jest na wyobcowanie. Rzadsze są również spotkania między artystami, wspólne rozmowy, wymiany poglądów, koncepcji ideowych, wrażeń czy zwykłych doświadczeń związanych z pracą twórczą, co było poniekąd podstawą rozwoju polskiego środowiska artystycznego w latach 50., 60. czy 70. ubiegłego wieku, a zwłaszcza środowiska awangardy. Wystawa łącząca artystów pochodzących z różnych środowisk ma zatem wyjść naprzeciw tym potrzebom, motywując do współpracy i „twórczego kontaktu”, wzbogacającego każdą z malarskich indywidualności. Organizowane w trzech miastach ekspozycje odwołują się więc do tradycji wymiany i współpracy artystycznej środowisk – konfrontacji postaw i idei twórców, by w formie dialogu malarskiego między artystami stworzyć wielowątkowy i różnorodny obraz twórczości malarskiej powstającej obecnie w Polsce.

Kontakt to projekt, którego ideę możemy więc odnieść zarówno do sfery malarskiej pokazywanych obrazów, społecznej – w aspekcie uczestniczących w wystawie artystów, jak i w kontekście komunikacji z odbiorcą poprzez sztukę. Język prezentowanego malarstwa, ze względu na abstrakcyjny charakter, odwołuje się bowiem do percepcji wrażeniowej, ułatwiając komunikację z odbiorcą, nie narzucając ścisłej interpretacji i pozostawiając nieograniczoną sferę dla wyobraźni oglądającego, niezależnie od wieku, profesji czy znajomości świata sztuki.

Wreszcie wśród ścieżek interpretacyjnych tytułu należałoby wskazać także na symboliczny „kontakt” przez sztukę, która jest niezwykłym sposobem wyrażania, komunikowania i odbierania idei oraz emocji, budowania świadomości społecznej i rozwoju cywilizacyjnego, docenianym i hołubionym przez człowieka od początków jego istnienia. Sposób ten wydaje się być ciągle niezastąpiony i, co więcej, niezwykle potrzebny człowiekowi we współczesnym świecie, w którym zachowanie równowagi między tym, co materialne, a tym co duchowe, jest coraz trudniejsze.

dr Patrycja Pucek

Kuratorki: Edyta Dzierż, Małgorzata Jojnowicz