wyszukiwanie zaawansowane

Kopystyński Stanisław – Fascynacje...

Kopystyński Stanisław (1893-1969) – Fascynacje łagodne
20 listopada – 10 grudnia 2015. Galeria Pod Plafonem Wrocław, Rynek 58

Na wystawie prezentowane jest malarstwo, grafika, akwarela. Artysta i pedagog − absolwent Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Studiował pod kierunkiem Jacka Malczewskiego (1912-1914) oraz Stanisława Dębickiego (1917-1924). Z prof. Eugeniuszem Geppertem założył Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, obecnie Akademię Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta. 

Artysta tworzył portrety martwe natury i pejzaże w technice olejnej i akwarelowej. Mniej znane są jego prace graficzne inspirowane mitologią, Biblią i architekturą sakralną Południowo-Wschodniej Polski. Liczne prace artysty znajdują się w kolekcjach muzealnych w kraju i za granicą.


Autoportret w czapce, drzeworyt, 1967


Drzeworyt


Nad Sanem, akwarela, 1937


Śnieżne świerki

Więcej prac artysty