wyszukiwanie zaawansowane

Szpakowska-Kujawska A., Rytmy

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Nagroda Roku ZPAP za 2021

prof. Kortyka Stanisław – Obrazy (1981-2021)

80-lecie urodzin, 52-lecie pracy artystycznej

prof. Wołczuk Marian – Malarstwo


prof. Kazimierz Pawlak, Projekt 4.0


Teresa Buczyńska – Malarstwo...


Agnieszka Cecylia Kazała, Malarstwo, batik


prof. Wojciech Pukocz, Najwyższe...


ad. Chołuj Tomasz – Extraposition_Man

Lipska-Zworska Irena – Moje światy

20 października 2015 – 10 lutego 2016. Wernisaż: 20 października 2015
Muzeum Porcelany w Wałbrzychu, Wałbrzych, ul. 1 Maja 9

Irena Lipska-Zworska studiowała polonistykę na Uniwersytecie Wrocławskim (1950-1953) oraz odbyła studia artystyczne w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (ASP) we Wrocławiu, Wydział Ceramiki i Szkła (1953-1959). Dyplom z wyróżnieniem z zakresu ceramiki przemysłowej i artystycznej (1959).

lipska-zworska_irena

lipska-zworska_irena

lipska-zworska_irena

lipska-zworska_irena

lipska-zworska_irena

lipska-zworska_irena

lipska-zworska_irena

lipska-zworska_irena

lipska-zworska_irena

lipska-zworska_irena

lipska-zworska_irena

lipska-zworska_irena

lipska-zworska_irena

lipska-zworska_irena

lipska-zworska_irena

lipska-zworska_irena

lipska-zworska_irena

Artystka związana była z Akademią Sztuk Pięknych we Wrocławiu, zajmując kolejne stanowiska: asystentka (1958), adiunkt (1970), docent (1980), kierownik Pracowni Ceramiki Unikatowej (1980), kierownik Katedry Ceramiki (1981), kierownik Studiów Wieczorowych dla Pracujących (1981-1986), dziekan Wydziału Ceramiki i Szkła (1987-1993). Od 1992 roku profesor zwyczajny. Członkini ZPAP od 1962 roku.

więcej prac wystawy

film z wernisażu

więcej o artystce

poprzednia wystawa Ceramika