wyszukiwanie zaawansowane

List intencyjny

logo małe

 

Rok 2011 jest rokiem Wielkiego Jubileuszu Związku Polskich Artystów Plastyków. Jego główne założenia i idee, a także zręby organizacyjne powstały w Krakowie w roku 1911, jeszcze pod zaborami. Po wielu przejściach, dwóch wojnach światowych, komunizmie i działalności podziemnej w okresie stanu wojennego możemy powiedzieć, że nasz związek z historią Polski i jej kulturą jest trwały i niekwestionowany. Dziś, w wolnym europejskim kraju, mamy inne zagrożenia, z którymi musimy się mierzyć. Zarząd Okręgu Wrocławskiego ZPAP pragnie uczcić ten chwalebny i niezwykły jak na historię polskiej kultury jubileusz. Mają to w swych zamiarach także inne Okręgi Związku w całym kraju. Zamierzamy przy tej okazji wrócić do nieco odsuniętej tradycji i zorganizować swoisty festiwal Związku, który nawiązałby do dawno nie organizowanych we Wrocławiu Wystaw Okręgowych.

Opracowaliśmy regulamin jubileuszowych wystaw, w których zamierzamy zaprezentować wszystkie dyscypliny sztuk plastycznych w kilkunastu wystawach i prezentacjach w przestrzeni miejskiej Wrocławia. Planujemy także wydać dwujęzyczny, na wysokim poziomie edytorskim katalog prezentowanych na wystawach dzieł. Początek uroczystości zaplanowaliśmy na 16 maja 2011 roku w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Pokazane tam zostaną dzieła tych artystów, którzy już od nas odeszli, a którzy byli naszymi poprzednikami. Wernisaż ten rozpocznie cykl wystaw i działań artystycznych upamiętniających Jubileusz powstałego przed stu laty w Krakowie, a działającego od 65 lat we Wrocławiu Związku Polskich Artystów Plastyków. W czasie tych stu lat świat dookoła nas przemieniał się nieustannie i gruntownie. Głęboko przewartościowała się także funkcja i forma sztuk plastycznych.

Pragniemy naszymi działaniami nie tylko przypomnieć zachodzące zmiany, ale także – a może przede wszystkim – zademonstrować ich aktualny stan. Pokażemy nieodległy przecież, bo powojenny, ale i aktualny dorobek artystów wrocławskiego Okręgu ZPAP. Cały cykl ekspozycji określiliśmy wspólną nazwą Po setce. To wyjątkowe przedsięwzięcie! Wiemy ile przed nami trudu i koniecznych uzgodnień z siłami zewnętrznymi. Powodzenie tej wiekowej imprezy zależy od życzliwego stosunku do sztuk plastycznych ludzi i instytucji, które zechcą i mogą nam w tym pomóc. Darczyńców sowicie uhonorujemy.

Sztuka szukała życzliwego wsparcia także w przeszłości, niewiele tu się przez te sto lat zmieniło...

Piotr Wieczorek
Prezes Zarządu Okręgu ZPAP we Wrocławiu
Komisarz generalny wystaw