wyszukiwanie zaawansowane

Szpakowska-Kujawska A., Rytmy

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Nagroda Roku ZPAP za 2021

prof. Kortyka Stanisław – Obrazy (1981-2021)

80-lecie urodzin, 52-lecie pracy artystycznej

prof. Wołczuk Marian – Malarstwo


prof. Kazimierz Pawlak, Projekt 4.0


Teresa Buczyńska – Malarstwo...


Agnieszka Cecylia Kazała, Malarstwo, batik


prof. Wojciech Pukocz, Najwyższe...


ad. Chołuj Tomasz – Extraposition_Man

Liszkowski Witold – Multistruktury...


Struktury Osobiste, Pinku Eiga, Sztuka Osobista, Multistruktury

12 marca – 14 kwietnia 2016
Galeria 212! Lifestyle Cafe. Wrocław, Sky Tower

Witold Liszkowski ukończył wrocławską ASP na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby, uzyskując dyplom pod kierunkiem prof. Jana Jaromira Aleksiuna (1979). Początkowo prezentował nurt sztuki eksperymentalnej i interdyscyplinarnej, realizując liczne akcje uliczne, happeningi i preformance. Następnie zaczął łączyć aktywność artystyczną z refleksją teoretyczną i estetyczną. Po 1995 roku tworzy cykle malarsko-rysunkowe Struktury Osobiste oraz projekcje i spektakle Sztuka Zjawiskowa.


Struktury osobiste, technika własna, 300x200, 2003


Struktury osobiste, technika własna, 300x200, 2002


Struktury osobiste, technika własna, 100x70, 2003


Struktury osobiste, technika własna, 100x70, 2007


Struktury osobiste, technika własna, 100x70, 2008


Multistruktury, akryl, 130x130, 2010


Multistruktury, akryl, 130x130, 2011


Multistruktury, akryl, 130x130, 2011


Multistruktury, akryl, 130x130, 2011

 

Pinku eiga – Sztuka osobista, akryl, 180x180, 2011

Zdjęcia: W. Liszkowski

Więcej prac – cykle malarskie