wyszukiwanie zaawansowane

Liszkowski Witold – Multistruktury II

Artysta tworzy cykle otwarte i rozrastające się oraz kompozycje domknięte i poddane rygorom geometrii, wpisując swoje ekspresyjne struktury w koła, kręgi, figury geometryczne.

Wystawa malarstwa online – Multistruktury II

 

Oprac.© kkuzborska