Przepraszamy

Strona o podanym adresie została wyłączona 1 grudnia,
gdyż umowa z usługodawcą została w tym dniu skutecznie wypowiedziana.

O termin ponownego włączenia prosimy pytać w sekretariacie ZPAP.