wyszukiwanie zaawansowane

Szpakowska-Kujawska A., Rytmy

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Nagroda Roku ZPAP za 2021

prof. Kortyka Stanisław – Obrazy (1981-2021)

Nagroda Roku ZPAP za 2022

prof. Eugeniusz Józefowski, Proces-ja...

Liszkowski Witold - Sztuka osobista

Wernisaż: 6 grudnia 2012, godz. 18. Galeria DCIK OKiS-u. Wrocław, Rynek-Ratusz 24. Wystawa Witolda Liszkowskiego Sztuka osobista to pokazanie odbiorcom niektórych prac fotograficznych z końca lat siedemdziesiątych. W okresie tym autor zajmował się problemami natury erotycznej, używając do tego celu aparatu fotograficznego.

"Założeniem wstępnym, towarzyszącym powstaniu tych realizacji, jest chęć zwizualizowania w sposób racjonalny stanów natury osobistej i intymnej. Wychodząc z założenia, że sztuka posiadająca skostniałą retorykę, czyni interpretację jej nazbyt oczywistą, pragnę rejestrować sytuację wieloznaczne, dopuszczając mnogość skojarzeń i odniesień. Poruszając problemy erotyczne i dyskretne, chcę mówić o sprawach istotnych dla każdego, stanowiących zagadnienia uniwersalne. Ważnym wyróżnikiem tych prac jest ich konstrukcja, montaż czy też inaczej mówiąc - forma rozumiana jako relacje pomiędzy poszczególnymi elementami struktury komunikatu.

Forma moich fotografii oparta jest o spójny, rejestracyjny system znaków, w obszar którego wprowadzam niejednokrotnie zmiany kontekstowe, manipulując poszczególnymi elementami przekształcam ich odniesienia pojęciowe i emocjonalne. W ten sposób staram się precyzyjnie transformować czynności w inne czynności, pojęcia w inne pojęcia, implikując wieloznaczność skojarzeń i obszar znaczeniowy swoich prac. Jest to swoista próba penetracji możliwości języka fotograficznego, możliwości jego płynności i relatywności, pozwalająca na tworzenie jednorodnych systemów znaków, jednoczących sprzeczne i przeciwstawne znaczenia" - Witold Liszkowski.

Fotoreportaż z wystawy: Sztuka osobista

Obejrzyj inne prace artysty: liszkowski.witold.artwroc.com

Ostatnie wystawy Liszkowskiego

O artyście: biografia artystyczna i prace malarskie