wyszukiwanie zaawansowane

Michałowska Maria – 90-lecie urodzin

Profesor Maria Michałowska urodziła się 31 maja 1925 roku w Brzeżanach (dawne wschodnie kresy polskie, obecnie Ukraina). W latach 1951-1957 studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Studia ukończyła dyplomem z wyróżnieniem w pracowni prof. Eugeniusza Gepperta i prof. Stanisława Pękalskiego. Od 1959 do 1995 roku pracowała jako wykładowca na Politechnice Wrocławskiej, na Wydziale Architektury w Katedrze Rysunku, Malarstwa i Rzeźby, od 1991 na stanowisku profesora.

Twórczość Marii Michałowskiej jest niezwykle spójna wewnętrznie, pomimo że obejmuje rozmaite formy wyrazy artystycznego – od malarstwa i rysunku po fotografię oraz zdarzenia konceptualne. Charakteryzuje je intelektualna struktura i racjonalna refleksja, której przedmiotem jest proces tworzenia oraz fenomeny czasu i przestrzeni. Artystka swobodnie transponuje strukturę dzieła z poziomu systemu do poziomu realizacji i odbioru dzieła, przekraczając sztywne granice medium wypowiedzi artystycznej.

Od 1967 roku była członkinią Grupy Wrocławskiej. Jest jedną z wybitnych przedstawicielek wrocławskiego konceptualizmu lat ’70 XX wieku. Należy do kręgu artystów Galerii Pod Moną Lizą, chociaż nie miała w tej galerii wystawy indywidualnej. Ściśle związana z gronem wrocławskich twórców skupionych wokół teoretycznej myśli Jerzego Ludwińskiego, m.in. Zdzisławem Jurkiewiczem, Wandą Gołkowską, Janem Chwałczykiem, Jerzym Rosołowiczem, a także artystami awangardy polskiej spoza Wrocławia m.in. Antonim Matuszewskim, Ludmiłą Popiel, Jerzym Federowiczem. Tworzy malarstwo, rysunek obiekty przestrzenne i fotografię. Jej prace należą do nurtu abstrakcji geometrycznej i minimal-artu.

Uczestniczka plenerów Spotkania Artystów, Naukowców i Teoretyków Sztuki Świdwin-Osieki oraz uczestniczka organizowanych przez dr Bożenę Kowalską Plenerów dla Artystów Posługujących się Językiem Geometrii.

Jej prace znajdują się w kolekcjach m.in. Muzeów Narodowych we Wrocławiu, w Warszawie i Poznaniu, Muzeum Sztuki Współczesnej w Łodzi, Muzeum Architektury we Wrocławiu, Muzeum w Zielonej Górze, Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie, MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, The Power Gallery w Sydney, Joslyn Art Museum – Omaha, USA, Centro de Arte Communication w Buenos Aires, Das Institut für Moderne Kunst w Norymberdze, Schwarz Galleria d’Arte w Mediolanie, Muzeum Sztuki w Hünfeld oraz w kolekcjach prywatnych w Polsce, Czechach, USA, Anglii i w Niemczech.

W 2014 roku w serii wydawniczej Artyści Galerii Kościelak ukazał się monograficzny album prezentujący twórczość prof. Marii Michałowskiej. Publikacja powstała dzięki wsparciu Miasta Wrocław. Twórczość Marii Michałowskiej jest prezentowana w Galerii Kościelak.

Elżbieta Kościelak ©

 

www.koscielakartgallery.com
https://www.facebook.com/koscielakgaleria.koscielak