wyszukiwanie zaawansowane

Nawrocki Łukasz – Portret Młodzieńca

Portret Młodzieńca Rafaela Santi
12 września – 31 grudnia 2022
Gabinet Księcia Jerzego II. Brzeskiego
Muzeum Piastów Śląskich, Brzeg, pl. Zamkowy 1

Wernisaż: 18 września 2022 z recitalem fortepianowym dr. Romana Salyutowa

Naukowa rekonstrukcja konserwatorska, zaginionego w 1945 roku dzieła Rafaela Santi autorstwa dr. Łukasza Nawrockiego, prezentowana w Muzeum Piastów Śląskich jest pierwszym tego rodzaju dokonaniem na świecie, będącym wynikiem najnowszych transdyscyplinarnych badań nad twórczością wielkiego Urbinaty. Powstała na podstawie analiz i badań fizykochemicznych dzieł oryginalnych, wszystkich elementów techniki i technologii malarskiej, a także przy udziale stosowanych materiałów na pocz. XVI wieku przez Rafaela Santi. W XVII w.


Anna Stefaniuk-Techmańska i dr Łukasz Nawrocki

Książe Jerzy II. Brzeski przebudował gotycki zamek w elegancką, renesansową rezydencję. Charakterystycznym elementem był dziedziniec otoczony krużgankami. Świetność zamku w Brzegu nie trwała długo. W 1741 roku został on zbombardowany przez wojska pruskie i przez ponad 200 lat pozostawał ruiną.

Rafael w Gabinecie Księcia Jerzego II. Brzeskiego

Portret Młodzieńca Rafaela Santi wymieniany jest na każdej liście najcenniejszych dzieł sztuki światowego dziedzictwa, utraconych przez Polskę w wyniku II wojny światowej. Portret Młodzieńca trafił do polskich zbiorów sztuki za sprawą Księżnej Izabeli Czartoryskiej na początku XIX wieku. Dzieło Rafaela wraz z Damą z gronostajem Leonarda da Vinci oraz Krajobraz z Miłosiernym Samarytaninem Rembrandta van Rijn stanowiło perłę kolekcji Czartoryskich. 


Dzieło w Muzeum Czartoryskich, Dom Gotycki, Puławy 2021


Dzieło w Muzeum Czartoryskich, Puławy 2021

Dr Łukasz Nawrocki jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Od ponad 20 lat artysta prowadzi samodzielne studia teoretyczne i praktyczne z zakresu technik i technologii malarskich dawnych mistrzów, uzupełnione zagranicznymi wyjazdami studyjnymi do muzeów i galerii sztuki w Europie Zachodniej, które kontynuuje do dziś. Wykształcenie oraz dorobek twórczy artysty ma interdyscyplinarny oraz ekspercki charakter. Twórczość artystyczna i działalność naukowo-badawcza obejmuje aktywność z zakresu malarstwa, rysunku, rzeźby, badań fizykochemicznych dzieł sztuki oraz badań nad techniką i technologią malarstwa Dawnych Mistrzów. Artysta z wyróżnieniem obronił rozprawę doktorską w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu (2018), która dotyczyła rekonstrukcji warsztatu malarskiego Rafaela Santi. Rozprawa była nominowana przez Senat Uczelni do Nagrody Prezesa Rady Ministrów. Artysta jest laureatem Nagrody Rektora Akademii Sztuk Pięknych oraz stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie ochrony zabytków i sztuk wizualnych. Był również laureatem Stypendium Marszałka Województwa Dolnośląskiego w zakresie twórczości artystycznej, opieki nad zabytkami i upowszechnieniem kultury.

Kurator wystawy, kustosz Anna Stefaniuk-Techmańska
Dyrektor muzeum: dr Dariusz Byczkowski

 

oprac.©kkuzborska