wyszukiwanie zaawansowane

Szpakowska-Kujawska A., Rytmy

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Nagroda Roku ZPAP za 2021

prof. Kortyka Stanisław – Obrazy (1981-2021)

80-lecie urodzin, 52-lecie pracy artystycznej

prof. Wołczuk Marian – Malarstwo


prof. Kazimierz Pawlak, Projekt 4.0


Teresa Buczyńska – Malarstwo...


Agnieszka Cecylia Kazała, Malarstwo, batik


prof. Wojciech Pukocz, Najwyższe...


ad. Chołuj Tomasz – Extraposition_Man

Nitka Zdzisław - Malarstwo

17 lutego - 5 marca 2015
Muzeum Miejskie Wrocławia, Rynek Ratusz

Wystawa promuje wydanie albumu Zdzisław Nitka z serii Wrocławskie Środowisko Artystyczne przez Akademię Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu autorstwa dra Andrzeja Jarosza.

Zdzisław Nitka - malarz, grafik (specjalizacja: drzeworyt), autor akcji artystycznych. Profesor Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu. Przedstawiciel generacji lat 80. i kręgu Nowych Dzikich. W latach 1986-2014 autor kilkudziesięciu prezentacji indywidualnych i uczestnik kilkuset ekspozycji zbiorowych. Zdeklarowany ekspresjonista. Trwale związany z rodzinnymi Obornikami Śląskimi - własną enklawą i miastem Otto Muellera. Dyplom z malarstwa w pracowni prof. Józefa Hałasa.

fot. © K.Kuzborska


prof. Zdzisław Nitka

 

Wystawie towarzyszy album-monografia Zdzisław Nitka.
Autor publikacji dr Andrzej Jarosz, Uniwersytet Wrocławski

 

O artyście: Zdzisław Nitka