wyszukiwanie zaawansowane

Nota prawna

Operatorem serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.zpap.wroclaw.pl jest Okręg Wrocławski Związku Polskich Artystów Plastyków, z siedzibą we Wrocławiu pod adresem ul. Jatki 1-2, 50-111 Wrocław, wpisany do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem 0000158299.

OW ZPAP jest właścicielem niniejszej strony internetowej. Mimo, że możesz swobodnie pobrać informacje z tej strony i ze stron z nią bezpośrednio powiązanych, OW ZPAP zachowuje wszelkie prawa do publikowanych w tym serwisie tekstów i grafik. Prawa nieopisane w niniejszych zastrzeżeniach zastrzeżone są wprost. Nie masz prawa reprodukować, przesyłać, modyfikować ich w żaden sposób chyba, że na Twój osobisty prywatny użytek. Kopiowanie, zapisywanie na jakichkolwiek nośnikach w części lub w całości niniejszego serwisu, a następnie publiczne udostępnianie przy pomocy jakiegokolwiek ze znanych technice środków przekazu informacji jest niedozwolone bez uzyskania pisemnej zgody.

Redaktorem tego serwisu jest Krystyna Szczepaniak
redaktor@zpap.wroclaw.pl

Kontakt techniczny: info@infoserwis.wroc.pl