wyszukiwanie zaawansowane

O nas

Okręg Wrocławski ZPAP jest stowarzyszeniem skupiającym artystów Dolnego Śląska. We Wrocławiu działa od marca 1946 roku. Obecnie związek liczy prawie pół tysiąca członków.

Artyści sztuk wizualnych

Przed 100 laty w 1911 roku, w królewskim mieście Krakowie, nasi poprzednicy, artyści krakowscy powołali do życia Zawodowy Związek Artystów Plastyków.

Chcieli działać wspólnie w obronie artystów i na rzecz sztuki. Po wielu przejściach, dwu wojnach, represjach, rozwiązaniu, związek odradzał się niezmiennie i nadal służy twórcom sztuk plastycznych. Związek Polskich Artystów Plastyków jest w prostej linii kontynuatorem tamtych zadań, choć działa w zupełnie zmienionych współczesnych czasach.

Zapraszamy wszystkich twórców sztuk wizualnych!

Szczegóły

Zawsze będą takie czasy, że indywidualny artysta będzie potrzebował różnorakiej pomocy i wsparcia. Działając wspólnie działamy mocniej i skuteczniej! Taką potrzebę widzieli nasi poprzednicy, artyści plastycy przed 100 laty i tak jest i dzisiaj.

ZPAP nigdy nie był organizacją państwową, zawsze był samodzielny i niezależny, miał swój ważny głos w sprawach sztuki, artystów i kultury narodowej. Chcemy, by tak było nadal! Zapraszamy! A Ty rozważ to zaproszenie, bo jak sądzimy Ty i Twoje dzieło może na tym skorzystać.

Związek Polskich Artystów Plastyków oferuje swoim członkom:

– różnorodną pomoc organizacyjną
– bezpłatną opiekę prawną
– pomoc w sprawach prawa autorskiego
– bezzwrotną pomoc finansową przy organizacji wystaw indywidualnych
– dofinansowanie katalogów jubileuszowych
– twórcy poprzez związek mogą występować do władz różnych szczebli o uzyskanie grantów na zadania artystyczne
– wsparcie w staraniach o uzyskanie lokali pracownianych, miejsc ekspozycji dzieł itp.
– pomoc w kontaktach artystycznych w kraju i poza granicami
– udział w wystawach i konkursach organizowanych przez Związek, w tym prezentacja w katalogach
– obecność na stronie internetowej związku z prezentacją swoich prac
– bezpłatne otrzymywanie Informatora wydawanego przez Zarząd Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków we Wrocławiu
– dostęp do wszystkich druków i informacji Zarządu Głównego dotyczących wystaw i przepisów prawa
– każdy członek ZPAP posiada czynne i bierne prawo wyborcze
– Międzynarodowa Legitymacja Związku upoważnia do ulgowego bądź bezpłatnego wstępu do muzeów, także za granicą. Związek bowiem jest członkiem Międzynarodowego Zrzeszenia Artystów i Krytyków Sztuki - AIAP.

Jeżeli po studiach czujesz się nieco zagubiony/-na: rozważ, może Ci się przydamy!

Członkiem ZPAP mogą być twórcy zawodowi, którzy posiadają dyplom Akademii Sztuk Pięknych z tytułem magistra sztuki. Wpisowe: 100 zł, składka niezmiennie 5 zł.

Czasy i sytuacje się zmieniają. Do Związku Polskich Artystów Plastyków powinni wejść młodzi twórcy, by sprostać nowym wyzwaniom, by działać także na rzecz swojej sztuki. Na to liczymy. To powinien być w większym stopniu Wasz Związek Polskich Artystów Plastyków.

Piotr Wieczorek
Prezes Okręgu
Wrocławskiego ZPAP

Zobacz folder