wyszukiwanie zaawansowane

25 lat ORKDS – Warszawa

25 lat ORKDS – Konferencja Konserwatorska
26-27 kwietnia 2016 Prom Kultury Saska Kępa w Warszawie

Konferencja Konserwatorska oraz towarzysząca jej wystawa odbywały się z okazji Jubileuszu 25-lecia działalności Ogólnopolskiej Rady Konserwatorów Dzieł Sztuki przy Zarządzie Głównym Związku Polskich Artystów Plastyków w Warszawie.

Zdjęcia
Dorota Kowalik-Kociszewska, Piotr Romanowicz, Bożena Boba-Dyga, Piotr Białko

 

 

Piotr Białko, Dorota Kowalik-Kociszewska

I.

W dniach 26-27 kwietnia 2016 r. w Promie Kultury Saska Kępa w Warszawie, odbyła się Konferencja Konserwatorska z okazji Jubileuszu 25-lecia działalności Ogólnopolskiej Rady Konserwatorów Dzieł Sztuki przy Zarządzie Głównym Związku Polskich Artystów Plastyków w Warszawie.

Podczas uroczystego otwarcia konferencji Pani dr Magdalena Gawin, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków wręczyła Medale Gloria Artis, Zasłużony dla Kultury Polskiej oraz Za Opiekę nad Zabytkami Koleżankom i Kolegom konserwatorom-restauratorom dzieł sztuki.
Księdza Biskupa Wiesława Meringa reprezentowali: s. Natanaela Błażejczyk CSSF i ks. Piotr Sierzchała, Współorganizatora – Narodowy Instytut Dziedzictwa reprezentował Wicedyrektor Pan Mariusz Czuba. Wygłoszonymi referatami Konferencję uświetnili Pan Paweł Jaskanis Dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie, prof. Bogumiła J. Rouba, prof. Władysław Zalewski, prof. Wojciech Kurpik. W ciągu dwóch dni konferencji, w obecności blisko 200 osób, wygłoszono 38 referatów, traktujących zarówno o teoretycznych, jak i praktycznych aspektach pracy konserwatora-restauratora dzieł sztuki. Obok konferencji swoje miejsce miała wystawa, która trwała od 21 kwietnia do 10 maja 2016 r. Wystawa Konserwatorska, prezentowała efekty prac polskich konserwatorów-restauratorów dzieł sztuki, zarówno w kraju, jak i za granicą oraz wystawa poświęcona Profesorowi Adamowi Romanowi w stulecie jego urodzin. Podczas Konferencji odbyła się premiera filmu dokumentalnego Niemi Pacjenci zrealizowana przez Andrzeja Fadera, poświęcona historii polskiej konserwacji. Konferencja była transmitowana na żywo w Internecie.

Konferencja i Wystawa Konserwatorska oraz produkcja filmu Niemi Pacjenciz okazji Jubileuszu 25 lat działania ORKDS przy ZG ZPAP została zorganizowana przez ORKDS, przy współorganizacji Narodowego Instytutu Dziedzictwa.
Patronat Honorowy nad wydarzeniami objęli:
- dr Magdalena Gawin – Podsekretarz Stanu w MKiDN, Generalny Konserwator Zabytków;
- bp Wiesław Mering – Przewodniczący Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Episkopatu Polski

W Sekcji Dolnośląskiej - konserwatorzy-restauratorzy dzieł sztuki odebrali osobiście lub przez przedstawicieli, wyróżnienia przyznane z okazji 25 lat działania ORKDS ZPAP, a byli to:

- Brązowy Medal Gloria Artis – Maria Kubaczka-Regulińska

- Brązowy Medal Gloria Artis – Ryszard Wójtowicz

- Odznaka Za opiekę nad Zabytkami – Dorota Kowalik-Kociszewska

- Nagroda Prezesa ZG ZPAP – Dorota Wandrychowska

Zapraszamy na nową stronę http://www.orkds-zpap.pl, gdzie znajdą Państwo skrót informacji wraz z relacją fotograficzną i transmisją z konferencji. Uroczystości. Funkcjonuje już także nowy mail, poprzez który mogą Państwo kontaktować się z nami.

 

II.

Informujemy, że w tym samym czasie trwały (21-dniowe) konsultacje społeczne i należało złożyć propozycje i uwagi do: Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.

 

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami i przebiegiem dyskusji. ORKDS zaopiniowała pozytywnie zasadniczą intencję zmiany ustawy – przeniesienie podległości Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków bezpośrednio Generalnemu Konserwatorowi Zabytków w ramach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zmiana ta była postulowana od wielu lat. Była pierwszym postulatem Kongresu Konserwatorów Polskich w 2005 roku, jak też znalazła się w Postulatach ORKDS ZPAP na II Kongres Konserwatorów Polskich w 2015 roku.

 

Na stronie legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12284000/katalog/12345458#12345458

można zapoznać się z:

- obecnym projektem ustawy

- uzasadnieniem i celem zmiany obowiązującej ustawy

- dokumentem OSR (ocena skutków regulacji)

- pismem przewodnim – do konsultacji społecznych

- stanowiskiem zgłoszonym do konsultacji społecznych z 24 podmiotów m.in.: SKZ, SAP, ORKDS, SNAP, ICOMOS, Urzędów Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków i Urzędów Wojewódzkich.

 

Oczekujemy na dalsze działania m.in. odniesienie się do wniesionych uwag oraz dalsze konsultacje, spotkania lub konferencje ww. temacie.

 

Piotr Białko, Dorota Kowalik-Kociszewska

 

Miło nam ogłosić, iż współorganizatorem Konferencji i Wystawy Konserwatorskiej z okazji Jubileuszu 25 lat działania Ogólnopolskiej Rady Konserwatorów Dzieł Sztuki przy Zarządzie Głównym Związku Polskich Artystów Plastyków został Narodowy Instytut Dziedzictwa.


Z radością informujemy, iż nad Konferencją i Wystawą Konserwatorską z okazji Jubileuszu 25 lat działania Ogólnopolskiej Rady Konserwatorów Dzieł Sztuki przy Zarządzie Głównym Związku Polskich Artystów Plastyków objął Ksiądz Biskup Wiesław Mering, Przewodniczący Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski.