wyszukiwanie zaawansowane

25-lecie ORKDS – Wrocław

21 maja 2015 roku we Wrocławiu odbyła się uroczystość z okazji 25-lecia istnienia Ogólnopolskiej Rady Konserwatorów Dzieł Sztuki oraz Sekcji Konserwatorskiej. Uroczystość rozpoczęła się mszą o godz. 18. w kościele garnizonowym św. Elżbiety przy Rynku wrocławskim, a następnie od godz. 19. w Klubie na Jatkach odbyło się spotkanie przy lampce wina dla konserwatorów dzieł sztuki oraz zaproszonych gości.

fot. © K.Kuzborska


Przewodnicząca Dolnośląskiej Sekcji Konserwatorów Dzieł Sztuki ZPAP – Dorota Kowalik-Kociszewska prezentuje historię sekcji

Spotkaniu towarzyszyła wystawa zdjęć prac konserwatorskich członków związku ZPAP.

 

* * * * *

Dorota Kowalik-Kociszewska


W dniu 21 maja 2015 roku we Wrocławiu
odbyła się uroczystość z okazji 25-lecia istnienia
OGÓLNOPOLSKIEJ RADY KONSERWATORÓW DZIEŁ SZTUKI
oraz
SEKCJI KONSERWATORSKIEJ

Uroczystość rozpoczęła się mszą o godz. 18. w kościele garnizonowym św. Elżbiety na rynku wrocławskim, która to była celebrowana przez: proboszcza ks. płk Janusza Radzik, ks. dr Czesława Jana Mazur oraz ks. płk dr hab. Henryka Szareyko. Msza była celebrowana w intencji konserwatorów, instytucji i osób wspierających działania przy pracach konserwatorskich na Dolnym Śląsku. Odczytana została adekwatna liturgia na ten dzień podczas celebrowanej mszy, gdzie w Ewangelii wg św. Jana 17,20-26 była mowa o jedności ,,Aby stanowili jedno... tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie”.

Następnie o godz. 19. odbyło się spotkanie w Klubie na Jatkach, gdzie można było obejrzeć postery kolegów z Sekcji przedstawiające prace konserwatorskie, obejrzeć prezentację multimedialną ze zdjęciami prac konserwatorskich przeprowadzonych we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, w Muzeum Ossolińskich, także zdjęcia archiwalne z prac konserwatorskich Panoramy Racławickiej, poznać istotne daty i fakty z działalności ZPAP i Sekcji Konserwatorskiej. Była to okazja do spotkania się w gronie konserwatorskim, porozmawiania przy lampce wina oraz delektowania się deserem przygotowanym przez cukiernię La Scala.

Gości przywitali: przewodnicząca sekcji Dorota Kowalik-Kociszewska i wiceprzewodnicząca Dorota Wandrychowska oraz Prezes ZPAP we Wrocławiu Piotr Wieczorek. Na początku D. Wanrychowska przypomniała nam historię Sekcji O. Wrocław, następnie został odczytany list okolicznościowy od Prezesa OR KDS Piotra Białko, a następnie krótką mowę wystosował Prezes Piotr Wieczorek, który potwierdził dalszą chęć współpracy i dalszego wsparcia Sekcji. List Prezesa Piotra Białko przedstawiał historię i dokonania OR KDS oraz istotne fakty z historii sekcji wrocławskiej, a także podziękowania dla Piotra Wieczorka Prezesa okręgu wrocławskiego za "tworzenie sprzyjających warunków dla działania sekcji konserwacji; podziękowania dla władz Wrocławia, za wyjątkowe w skali Polski wspieranie Związku Polskich Artystów Plastyków oraz podziękowania dla pani Barbary Nowak-Obelindy – Wojewódzkigo Konserwatora Zabytków za partnerską współpracę z konserwatorami-restauratorami dzieł sztuki. Podziękowania przesłano również dla kolegów: Doroty Wandrychowskiej i Ryszarda Wójtowicza, dotychczas prowadzących Sekcję oraz życzenia sukcesów nowej przewodniczącej kol. Dorocie Kowalik-Kociszewskiej”. Zgłoszono konieczność zorganizowania spotkania Sekcji Konserwatorskiej z WUOZ we Wrocławiu w celu przedstawienia uwag, a następnie pomysłów dotyczących usprawnienia obustronnej współpracy z WUOZ.

Jako organizator spotkania składam podziękowania za obecność: kolegom z Sekcji konserwatorskiej, przedstawicielom WUOZ we Wrocławiu: Pani Ewie Kica – zastępcy Dolnośląskiego Wojewódzkiego konserwatora Zabytków we Wrocławiu, p. Magdalenie Waleszczyk – Inspektorowi WUOZ we Wrocławiu, dr. inż. arch. Maciejowi Małachowicz przedstawicielowi Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, przedstawicielom Prezydium ZPAP we Wrocławiu oraz innym gościom obecnym na spotkaniu.