wyszukiwanie zaawansowane

Pawlak Kazimierz - prezentacja dorobku

Prezentacja filmów obrazujących dorobek artystyczny z okazji 30-lecia pracy twórczej prof. Kazimierza Pawlaka.

Glass fibre art objets - 1998-2007

4th Ege Art Days - Izmir 2011

Play With Glass / Gra w szkło

Workshop, Eskisehir, Turkey, 2010

International Glass Symposium - Camgeran, Anadolu University
Eskisehir Turkey, 2010