wyszukiwanie zaawansowane

Szpakowska-Kujawska A., Rytmy

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Nagroda Roku ZPAP za 2021

prof. Kortyka Stanisław – Obrazy (1981-2021)

80-lecie urodzin, 52-lecie pracy artystycznej

prof. Wołczuk Marian – Malarstwo


prof. Kazimierz Pawlak, Projekt 4.0


Teresa Buczyńska – Malarstwo...


Agnieszka Cecylia Kazała, Malarstwo, batik


prof. Wojciech Pukocz, Najwyższe...


ad. Chołuj Tomasz – Extraposition_Man

Pawlak Kazimierz – Projekt 4.0

8-20 października 2022. Galeria Geppart ASP Wrocław
Księcia Witolda 68/2, Centrum Sztuki Piekarnia

Jubileusz 40-lecia pracy artystycznej i dydaktycznej oraz prezentacja monografii "Podróżnik. O życiu i szkle Kazimierza Pawlaka", napisanej przez Monikę Braun.

Więcej prac artysty

O artyście: Pawlak Kazimierz

 

oprac.©kkuzborska