wyszukiwanie zaawansowane

Piechówka Wiesław

Akademia Sztuk Pięknych, Kraków, dyplom 1979
Specjalizacja: konserwacja malarstwa
Konserwator dzieł sztuki

Ważniejsze realizacje
z zakresu konserwacji i rekonstrukcji dzieła sztuki

  • Klasztor SS. Zmartwychwstanek, Rzym: konserwacja malarstwa sztalugowego
  • Kościół św. Wawrzyńca w Głogowie - Brzostowie: malarstwo ścienne plafonowe
  • Kkatedra w Limburgu, Niemcy: malarstwo ścienne
  • Kościół św. Trójcy, Salzburg, Austria: malarstwo ścienne plafonowe
  • Kaplica cmentarna w St. Johan In Tirol, Austria: malarstwo ścienne plafonowe
  • Bazylika M. w Oleśnicy: konserwacja i rekonstrukcja dzieł sztuki wyposażenia (ołtarze, ambona, prospekt organowy, malarstwo sztalugowe, rzeźba polichromowana)
  • Kaplica książąt Württembergów w Oleśnicy: konserwacja i rekonstrukcja malarstwa ściennego na sklepieniu
  • Synagoga pod Białym Bocianem we Wrocławiu: rekonstrukcja dekoracji wnętrza
  • Sala Plafonowa, Rynek 6 we Wrocławiu: konserwacja i rekonstrukcja wystroju

Więcej o artyście: www.konserwacjasztuki.com

 

Kontakt

tel. 71 398 35 72, 504 981 246
wiesieq@tlen.pl