wyszukiwanie zaawansowane

Po Sztuce – Regulamin

Wystawa Artystów Plastyków Okręgu Wrocławskiego ZPAP „Po Sztuce” prezentuje artystów plastyków Okręgu Wrocławskiego. Celem jest ukazanie dorobku artystów plastyków, których twórczość na stałe związana jest z regionem i Wrocławiem. Organizatorzy tytułem i charakterem wystawy chcą demonstrować trwałą obecność oraz różnorodność sztuk plastycznych w mieście oraz nawiązać do historycznego znaczenia miejsca ekspozycji i jego długoletniej roli jako Galerii Biura Wystaw Artystycznych.

Organizator: Zarząd Okręgu ZPAP we Wrocławiu

Biuro Organizacyjne Zarządu Okręgu ZPAP
50-111 Wrocław, Jatki 1-2
tel. 71 341 72 88, +48 572 622 359, sekretariat@zpap.wroclaw.pl

kurator merytoryczny: Kazimierz Pawlak, prezes, +48 798 455 832
kurator wystawy: Marta Hubka, scenograf

Warunki uczestnictwa
Uczestnikami wystawy Po Sztuce mogą być aktualni członkowie Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Wrocławskiego, niezalegający ze składkami. Warunkiem uczestnictwa jest prezentacja pracy, która została zrealizowana nie wcześniej niż w roku 2017. Każdy z uczestników może zgłosić tylko jedną pracę – nie przyjmujemy zestawów prac. Akces swojego uczestnictwa prosimy składać do 12 sierpnia 2022. Dotrzymanie tego terminu jest konieczne, gdyż przestrzeń ekspozycyjna jest ograniczona. Członkom Związku druk zgłoszeniowy prześlemy na adresy poczty elektronicznej lub pocztą tradycyjną.

Czas i miejsce ekspozycji

30 września – 30 października 2022
Pałac Hatzfeldów, Wrocław, Wita Stwosza 30

Na czas ekspozycji prace uczestników zostaną ubezpieczone. Organizatorzy nie odpowiadają za szkody powstałe po terminie odbioru prac.

 Odbiór prac po wystawie: 7 i 8 listopada 2022 w godz. 12-16.

 

Prace i ich wybór
Przedmiotem prezentacji są dzieła plastyczne, powstałe w dowolnych technikach i konwencjach artystycznych. Organizator nie zapewnia sprzętu multimedialnego. Ustala się ograniczenia formatu pracy do
1,5×1,5 m – prace płaskie
1,5×1,5×1,5 m wys. – prace przestrzenne

Wystawa Po Sztuce będzie wystawą okręgową w dotychczasowym, tradycyjnym rozumieniu tego określenia. Organizatorzy, nie znając proponowanych dzieł, nie mogą przewidzieć ich różnorodności, wymiarów i ewentualnych wymogów technicznych. Niezbędne jest wcześniejsze ich uzgadnianie.

Członkowie ZPAP dostarczają i odbierają zgłoszone dzieła na własny koszt.

Fotografie dzieł do katalogu
Ze względów finansowych, a także doświadczonych w przeszłości komplikacji, organizatorzy proszą uczestników wystawy o wykonanie we własnym zakresie i dostarczenie fotografii dzieła, które będzie wystawiane i zamieszczone w katalogu, wraz z podpisanym na karcie zgłoszenia, oświadczeniem o prawie do ich upubliczniania. Ta sama praca musi być także pokazana na wystawie. Fotografie prosimy dostarczyć w jakości: 300 dpi, cmyk, tiff/jpg – szczegóły również na karcie zgłoszenia. Fotografie powinny być dostarczone razem z kartą zgłoszenia, zapisane na płycie CD, lub przesłane na adres: sekretariat@zpap.wroclaw.pl. Autorzy projekcji dostarczają film w całości.

Katalog
Prace prezentowane na wystawie Po Sztuce będą zaprezentowane w katalogu, który bezpłatnie otrzyma każdy z uczestników wystawy.

 

 

oprac.©kkuzborska