wyszukiwanie zaawansowane

Poradowska-Werszler Ewa - 70-lecie

Profesor Ewa Maria Poradowska-Werszler w 2012 roku obchodzi 70-lecie urodzin. 11 października 2012 artystce został wręczony medal: Zasłużony dla Wrocławia przez Jarosława Brodę - Dyrektora Wydziału Kultury we Wrocławiu, z nadania Prezydenta Wrocławia. Uroczystość miała miejsce w Galerii Tkackiej Na Jatkach we Wrocławiu.

Obejrzyj fotoreportaż - jubileusz

27 kwietnia 2012 w Kaliszu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu - Uniwersytecka Galeria Sztuki, odbyła się retrospektywna wystawa prof. Ewy Marii Poradowskiej-Werszler: Wizualne inspiracje włóknem. Rozpoczęła ona obchody 70-lecia urodzin artystki i była pierwszą z planowanych jubileuszowych wystaw.

Fotoreportaż z jubileuszowej wystawy w Kaliszu Wizualne inspiracje włóknem

Następna wystawa jubileuszowa: Trzy drogi, jeden cel, sztuka włókna - odbyła się podczas Festiwalu Sztuki Włókna 2012

O artystce

Urodziła się w Warszawie. Ukończyła Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu (l967). Zajmuje się sztuką włókna, malarstwem, aranżacją przestrzeni i publicystyką. Jest profesorem Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu. Jest założycielem Grupy Tkackiej 10 x TAK (1972) i prezesem Fundacji na Rzecz Rozwoju Wrocławskiej Tkaniny Artystycznej (1991) oraz organizatorem i kierownikiem Galerii Tkackiej Na Jatkach we Wrocławiu (od 1978), w której prowadzi działalność promocyjną i wystawienniczą.

Jest inicjatorką i organizatorką Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Włókna Warsztat Twórczy Kowary (od 1974) W latach 1992-2001 współpracowała z prof. Hannsem Herpichem z ASP w Norynberdze przy organizowaniu Biennale Europejskiej Tkaniny Eksperymentalnej FLEXIBLE Pan European Art, pełniąc funkcję jurora i doradcy artystycznego. Od 2000 jest doradcą artystycznym Międzynarodowego Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej Z Krosna do Krosna w Krośnie.

Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków i European Textile Network, Stowarzyszenia Twórczego POLART w Krakowie, Stowarzyszenia Pastelistów Polskich oraz jest honorowym członkiem Towarzystwa Wspierania Sztuk Pięknych w Krośnie.

Medale i odznaczenia

  • Srebrny Krzyż Zasługi
  • Złota Odznaka Towarzystwa Miłośników Wrocławia
  • Złota Odznaka Związku Polskich Artystów Plastyków
  • Srebrna Odznaka Zasłużony dla Województwa Wrocławskiego i Miasta Wrocławia
  • Odznaka Zasłużony Działacz Kultury
  • Nagroda Miasta Wrocławia

Zobacz medale i odznaczenia artystki - Medale

Artystka o sobie

Warszawa, Wrocław, Kalisz - te trzy miasta potwierdzają moją tożsamość. Wymieniając je, mam na myśli nie tylko wędrówki związane z powojennymi losami polskich rodzin, ale i aktualną sytuacją, która niespodziewanie zmienia tempo i warunki życia, stawia wobec nowych wyzwań i obowiązków. Dziś wiem, że losowi nie można się przeciwstawić. Warszawa jest miastem, w którym po raz pierwszy zobaczyłam światło i rozpoczęłam ziemską wędrówkę. Wrocław jest miastem mojej młodości, rozwoju artystycznego, życia rodzinnego i stabilności, w Kaliszu spędziłam dzieciństwo, otrzymałam podstawowe wykształcenie. Do miasta nad Prosną powróciłam w 2003 roku z misją przekazania moich doświadczeń artystycznych i naukowych młodym adeptom sztuki, kształcącym się na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu. I tak koło się zataczało.

Czas

Czas przemija - zwyczajna rzecz.
Klamrą wydarzenia spina i wciąż idzie do przodu.
Miniony dzień w historię przemienia.
Pozostają w pamięci, twarze, słowa, gesty wspomnienia.

Ewa Maria Poradowska-Werszler, 2004

O sztuce artystki

Twórczość Ewy Marii Poradowskiej-Werszler wymaga wyjątkowej wytrwałości i przede wszystkim czasu. Przeplatanie poszczególnych nici to niemalże kontemplacja tego, co się wytwarza. Stąd też w początkowej fazie swojej twórczości Poradowska kierowała się fascynacją owym światem splotów, kompozycji włókna, materii, gry świateł, był to także czas nauki warsztatu tkackiego i rozwijania go. Po pewnym czasie w pracach Ewy Marii pojawił się motyw rysunkowy, nawiązanie do sztuki gotyku, a co za tym idzie, do sfery sacrum - kontemplacji przestrzeni, kosmosu. Sama autorka nazywa ten okres czasem, przekładalności treści na formę. To także próba przybliżania sfery duchowości poprzez sztukę, wyrażania tajemnic transcendentnych poprzez sploty nici, nieraz tak ulotnych jak cienka bawełniana przędza. Oddanie tego, co niematerialne, poprzez materię. W kolejnym etapie twórczości rozszerza zakres stosowanych materiałów. W jej pracach pojawiają się zasuszone rośliny, pulpy z papieru, sznurki, taśmy ze sztucznego tworzywa. Tworzy więc także w papierze.

Zofia Gebhard

 

W celu dokonania właściwej oceny dzieła Ewy Poradowskiej-Werszler, trzeba spojrzeć na rozwój jej kariery artystycznej z wielu stron. Ewa Poradowska jest przede wszystkim artystką, choć niemniej ważna jest jej praca w dziedzinie promocji sztuki i organizowania spotkań artystów. Na jej wszechstronną działalność należałoby spojrzeć jak na całościowy dorobek twórczy. Jednak na wystawie Ewy Poradowskiej rozdzielają się jej osobiste doświadczenia, związane z działaniami animatorskimi, i pozostaje tylko dzieło. Znajdują się tutaj tylko te prace, które mogą stać się przedmiotem rozważań zwiedzającego. Intencje, czas i siła twórcza artysty muszą znaleźć swój wyraz w jego dziele. Rodzi się pytanie, czy przy tylu zajęciach można znaleźć siłę dla właściwej pracy twórczej? W przypadku Ewy Poradowskiej-Werszler należy na nie odpowiedzieć twierdząco, gdyż cała jej działalność stanowi także część jej twórczości i jest ściśle związana ze sztuką.

prof. Hanns Herpich, Rektor ASP, Norynberga

Ewa Maria Poradowska-Werszler wykonuje swoje projekty z surowców włóknistych, pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, technikami klasycznymi i eksperymentalnymi. W malarstwie posługuje się pastelami. Zorganizowała 66 wystaw indywidualnych, uczestniczyła w 352 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Jest laureatką wielu nagród i wyróżnień artystycznych.

Elementarne cząstki - drgające atomy włókna poprzez wewnętrzne skupienia przekształcają się w nich w strukturę zwartą i monumentalną, emanującą spokojem zrównoważonych porządków. Współdziałanie przestrzeni i światła, raz promieniującego z wnętrza - rozświetlającego mrok, w innym przypadku rozjaśniającego mroczne centrum staje się ważnym tematem metaforycznym i plastycznym.

prof. Jarosław Zduniewski

Więcej o artystce